420-2006/01 – Bezpečnostní technika strojů (BTS)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Studenti budou seznámeni s riziky plynoucí z provozu strojních zařízení, jejich klasifikacemi a prevencemi. 2. Studenti budou schopni vyjmenovat požadavky normativních dokumentů EN 60204, EN 60439 a ISO 13849-1 a jejich praktickou aplikaci v elektrických zařízeních pracovních strojů. 3. Cílem je schopnost samostatně převést rizika strojních zařízení do požadované úrovně vlastností PL a následné určení kategorie bezpečnostních částí ovládacího systému stroje.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Na bezpečný provoz strojů a zařízení má podstatný vliv řídící systém, který musí být navržen a realizován na základě skutečnéhho stupně rizikovosti v souladu s normami a předpisy. Student bude po absolvování předmětu znát provozní vlastnosti jednotlivých bezpečnostních prvků a umět navrhovat bezpečnostní řídící systém s ohledem na klasifikační stupně rizikovosti

Povinná literatura:

- Normy a předpisy - Sylaby přednášek "Bezpečnostní technika strojů"

Doporučená literatura:

- Sylaby přednášek "Bezpečnostní technika strojů"

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní pojmy, terminologie, metodologie z dané oblasti 2. Elektrické zařízení, definice, rozdělení, základní ustanovení norem 3. Předpisy a normy ve vztahu k EZ strojů 4. Součásti a požadavky na elektrická zařízení strojů 5. Předpisy a normy ve vztahu k bezpečnosti 6. Rizika – analýza, zásady pro posuzování, ověřování, kategorie bezpečnosti 7. Poruchy - jejich pravděpodobnost a kritičnost 8. Analýza způsobů a důsledků poruch 9. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí ; NV 378/2001 Sb. 10. Ochranné a zabezpečovací systémy a prostředky strojních zařízení 11. Bezpečnost z hlediska možných poruch na EZ 12. Technické požadavky na EZ včetně elektromagnetické kompatibility 13. Ověřování (zkoušení) elektrických zařízení strojů 14. Závěr, konzultace (rezerva) Cvičení 1. Seznámení s vybranými předpisy z oblasti bezpečnosti 2. Normalizace, legislativa, dostupnost 3. Technická dokumentace, pravidla, druhy, příklady 4. Příklady klasifikace vnějších vlivů a nebezpečných prostorů 5. Ovládací obvody elektrických zařízení strojů 6. Volba vhodných komponent elektrického zařízení strojů 7. Dimenzování vodičů, kabelů a komponent v elektrických zařízeních strojů 8. Ověřování elektrických zařízení strojů 9. Veřejné obhajoby projektů 10. Konzultace, zápočet Laboratoře 1. Ověřování bezpečnostních obvodů pro nouzové zastavení (3b) 2. Ověřování (zkoušky) elektrických zařízení strojů – I. (3b) 3. Ověřování (zkoušky) elektrických zařízení strojů – II. (4b) Projekty • Návrh bezpečnostního řídícího systému pro zadanou funkci • Posouzení rizik pro zadané pracoviště a zařízení • Vypracování objednávky elektrického strojního zařízení dle litery ČSN EN 60204-1 • Provedení elektrické instalace elektrického zařízení stroje

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Písemka Písemka 20  0
                Projekt Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní