420-2008/01 – Systémová technika budov (STB)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je motivovat studenty, aby byli schopni aplikovat získané poznatky principů fungování základních typů systémové techniky budov při návrhu sběrnicové elektroinstalace v domě. Studenti budou schopni analyzovat daný problém, vykalkulovat náklady, provést specifikaci a obhájit projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Absolvováním předmětu Inteligentní elektroinstalační technika budov získá student přehled o současných možnostech automatizace provozně technických funkcí v budovách a bytech. Studenti se seznámí se základními vlastnostmi centrálního, decentralizovaného a hybridního řízení provozně technických funkcí budov. Budou srovnány možnosti běžné elektroinstalace a sběrnicové elektroinstalace. Studenti získají přehled o firmách, které v této oblasti působí a také o cenových relacích jejich výrobků. Budou probrány principy a vlastnosti systémů sběrnicové instalace EIB a Nikobus. Studenti se seznámí s normami, které popisují problematiku sběrnicového řízení budov a bytů. Nastíní se problematika vizualizace provozně technických funkcí v budovách. Budou probrány možnosti systémů s přenosem dat po silovém vedení IB-PL. Pro motivaci studentů jsou k dispozici propagační materiály a propagační filmy firem Moeller a Siemens Na cvičeních si studenti vyzkouší programování a zapojení mikrosystémů LOGO! S7 - 200a firmy Siemens jako příklad centrálního řízení, s aplikací na motorickou a světelnou domovní elektroinstalaci. Studenti se seznámí se základy provádění vizualizace pomocí vizualizačního programu Promotic. Studenti mají možnost teoreticky návrhnout projekt sběrnicové elektroinstalace.

Povinná literatura:

1. Toman,K.- Kunc,J. Systémová technika budov - FCC Public spol. s r..o. v roce 1998 2. Vlach,J. Řízení a vizualizace technologických procesů - BEN 3. Šmejkal, PLC a automatizace - 1.díl - 4. Firemní podklady firmy Siemens, www.siemens.cz 5. Firemní podklady firmy Moeller, www.moeler-cz.com

Doporučená literatura:

1. Toman,K.- Kunc,J. Systémová technika budov - FCC Public spol. s r..o. v roce 1998 2. Vlach,J. Řízení a vizualizace technologických procesů - BEN 3. Šmejkal, PLC a automatizace - 1.díl

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Způsoby a principy realizace systémové techniky budov. Porovnání klasických a nových metod realizace elektroinstalace. 2. Možnosti a vlastnosti řídících systémů a jejich použití pro realizaci systémového řízení v inteligentních budovách a domech. 3. Provozně technické funkce systémů v budovách a domech. Možnosti vizualizací a řízení technologie budovy. 4. Popis inteligentní elektroinstalace standardu EIB (European Installation Bus). 5. Seznámení se systémem Xcomfort. 6. Základní pravidla zpracování projektové dokumentace pro inteligentní budovy. 7. Úvod do problematiky normalizace. Stručný přehled norem, zabývajících se oblastí systémové techniky budov a domů. 8. Přehled firem zabývajících se systémovou technikou inteligentních budov, specifikace, produkty, cenové relace. Cvičení: 1. Seznámení se s mikrosystémem LOGO 2! 2. Seznámení se s mikrosystémem Simatic S7-200, komunikace PC-S7200, základy tvorby programu pro řízení S7200 v programovacím prostředí Step 7 3. Seznámení se s vizualizací řízeného procesu 4. Seznámení se způsoby kreslení technické dokumentace na PC v prostředí CAD. 5. Zadání projektu návrhu sběrnicové elektroinstalace v rodinném domě pomocí systému Nikobus 6. Pravidla pro vyhotovení technické zprávy - odkaz na normy Laboratoře: 1. Úloha na ovládání motorické a světelné elektroinstalace pomocí mikrosystému LOGO 2!. 2. Úloha na ovládání motorické a světelné elektroinstalace pomocí mikrosystému Simatic S7 - 200. 3. Úloha na vizualizaci ovládání světelné a motorické elektroinstalace 4. Návrh předběžné cenové nabídky - výběr firem 5. Vypracování technické zprávy - odkaz na normy 6. Vypracování technické dokumentace na PC 7. Vypracování technické dokumentace na PC 8. Obhajoba projektu Projekty: Návrh sběrnicové elektroinstalace v rodinném domě pomocí systému Nikobus.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 21
                Semestrální projekt Semestrální projekt 15  0
                Test Písemka 10  0
                Laboratorní úloha Laboratorní práce 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 30 3
                Písemná část - test Písemná zkouška 25  0
                Obhajoba projektu Jiný typ úlohy 10  0
                Ústní část Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení každého studenta by měla být minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní