420-2011/01 – Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů (EK)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s elektromagnetickým rušením a s možnými způsoby jeho eliminace. Po absolvování předmětu bude student umět identifikovat, charakterizovat a dekódovat rušivé vlivy v elektrických sítí a interpretovat naměřené výsledky ve vztahu k platným normám a předpisům, včetně nalezení řešení pro jeho možné eliminace a jejich srovnání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude seznámen s odbornou terminologií a se základními definicemi a s druhy rušení. Obsahem předmětu jsou rovněž předpisy a normy dané oblasti a možné způsoby aktivní a pasivní eleminace tohoto rušení.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu na webových stránkách K 420: http//fei.vsb.cz/kat420 Altus, J., Novák, M., Otčenášková A., Pokorný, M.: Elektromagnetická kompatibilita elektrizačních sústav.

Doporučená literatura:

Vaculíková,P., Vaculík,E.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů Semestrální projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice základních pojmů, odborná terminologie, normalizace a legislativa v oblasti EMC Druhy elektromagnetického rušení Harmonické a jejich vliv na elektrická zařízení Měření a vyhodnocení harmonických Zdroje a šíření harmonických Negativní účinky harmonických, normy stanovující meze harmonických Zpětné vlivy polovodičových měničů na napájecí síť Možnosti pro omezování harmonických Pasivní filtry harmonických, vícepulzní zapojení usměrňovačů Odrušení výstupu frekvenčního měniče. Aktivní filtry harmonických Kolísání, poklesy a přerušení napětí Nesymetrie napětí, možnosti pro jejich omezení, impulzní rušení Vysokofrekvenční rušení, vysokofrekvenční filtry Obecné zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Cvičení: Úvodní cvičení, základní normy v oblasti EMC Fourierova analýza. Analyzátory elektrických sítí Simulační program EMTP-ATP Simulační modely v programu EMTP-ATP. Individuální zadání projektu. Program pro analýzu harmonických v síti Návrh filtrů harmonických Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC: aplikace, zápočet Laboratoře: Seznámení s provozním řádem laboratoře. Prezentace měřící techniky pro měření a vyhodnocování rušení 1. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických nelineárních jednofázových spotřebičů 2. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických nelineárních trojfázových spotřebičů 3. Laboratorní úloha. Měření na regulovaném pohonu s AC a DC reaktorem 4. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických u zátěží s vícepulzními usměrňovači 5. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických s připojeným pasivním filtrem k zátěži 6. Laboratorní úloha. Měření účinku frekvenčního měniče a opravných prostředků na připojený elektromotor 7. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocování poklesu, kolísání a nesymetrie napětí 8. Laboratorní úloha. Měření vedeného vysokofrekvenčního rušení. 9. Laboratorní úloha. Měření elektromagnetického rušivého pole vyzařovaného elektrickými zařízeními a rozvody Projekty: 1. Individuální zadání parametrů sítě a zátěží. Návrh opravných prostředků a jejich parametrů 2. Sestavení simulačního obvodu zadaného obvodu. Vyhodnocení harmonických v návaznosti na příslušné normy v zadaných bodech sítě Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2010/2011 letní