420-2013/01 – Projektování s podporou CAE (PsP CAE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Studenti se prakticky seznámí s prostředky pro zpracování elektrotechnické dokumentace pomocí softwarových produktů. Cílem je schopnost samostatně vytvářet elektrotechnickou dokumentaci v uváděném rozsahu. 2. Studenti budou umět efektivně využívat moderní prostředky pro tvorbu elektrotechnické dokumentace. 3. Studenti budou během semestru řešit projekt, který se bude zabývat: "Vytvořením prováděcí elektro dokumentace pro instalaci technologického celku"

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je praktické seznámení s tvorbou technické dokumentace pomocí běžně používaných softwarových produktů. Je zde rozvedena oblast CAE pro aplikace v podoborech CAD, CAP a CAT pro návrhy a tvorbu dokumentace, kalkulace, technické přípravy a výroby. Studenti budou v rámci předmětu seznámeni s konkrétními softwarovými produkty pro efektivní návrhy jednotlivých komponentů, kabelových vedení, jejich dimenzování a jištění. V rámci cvičení budou řešeny praktické aplikace a studenti budou samostatně zpracovávat zadaný projekt.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu na webových stránkách: http://homen.vsb.cz/~mlc37/ Manuály programových produktů

Doporučená literatura:

IN-EL - 2014 - http://www.iisel.com/ Pro projektanty -2014 - http://www.proprojektanty.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy vybraných teoretických okruhů • Projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní principy a pravidla v oblasti projektování. Úvod do technické normalizace. 2. Požadavky na systém managementu jakosti - Systém jakosti řízení ISO 9001, systém označování zařízení, míst a komponentů. Zpracování a průběh projektu (poptávka, nabídka, objednávka, vlastní realizace projektu, ekonomika projektu). 3. Počítačové systémy v projektování, formáty dat, systémy pro inženýrskou činnost, periferie. 4. Projektování s podporou SW systémů (EPLAN, Ruplan, AutoCAD, apod.), podpůrné programy pro projektování a zpracování projektové dokumentace. 5. Seznámení se strukturou Eplanu, základy práce s programovým systémem Eplan. 6. Postupy tvorby dokumentace v Eplanu, popis výstupních dat z produktu Eplan. 7. Dimenzování jistících prvků, selektivita jištění, dimenzování komponentů, návrh rozváděčů, použití výpočtových programů. 8. Projektování motorových vývodů, dimenzování a jištění kabelových vedení, projektování pomocí elektronických výběrových pravítek, vyhledávání a čtení z elektronických katalogů. 9. Projektování regulovaných pohonů, návrh vhodného měniče kmitočtu s využitím programu SIZER. 10. Měření a regulace, programovatelné logické automaty, charakteristika nejpoužívanějších produktů. 11. Projektování osvětlení, zásuvkové rozvody, přepěťové ochrany, programy pro projektování osvětlení. 12. Zásady bezpečnosti v projektování, normy, bezpečnostní relé, účel a způsoby použití. 13. Revize elektrického zařízení, uvedení zařízení do provozu, zkoušky zařízení, zkušební a záběhový provoz, předání díla a dokumentace zákazníkovi, záruční a servisní podmínky. Projekty: Každý student bude řešit individuální semestrální projekt elektrotechnické dokumentace zadaného objektu, technologického celku apod. Studenti mohou mít zadán objemnější projekt, který bude několika studentům rozdělen na jednotlivé dílčí části, tak aby byl vyučujícím striktně zadán rozsah pro jednotlivé studenty, ale zároveň by byli studenti vedeni k vzájemné teamové práci. Cvičení: 1. Úvod, podmínky absolvování předmětu, základní orientace v technické normalizaci. 2. Práce s elektronickými katalogy, dimenzování kabelových vedení, elektronické pravítko pro motorové vývody, návrh regulovaného pohonu. 3. Výběr vhodného PLC, zásady pro návrh a použití zařízení MaR. 4. Návrh osvětlovacích soustav a silových rozvodů. 5. Strategie výběru bezpečnostních relé, zajištění bezpečnosti technologického zařícení, ochrana osob a majetku před úrazem elektrickým proudem. 6. Protokoly individuálních, studených a teplých zkoušek, revizní zpráva, předávací protokoly, servisní podmínky. Počítačové laboratoře: 1. Základní seznámení se systémem Eplan. Založení projektu, struktury označování zařízení, místa a komponentů. 2. Základy projektování v produktu Eplan. 3. Zadání semestrálního projektu. Grafické zpracování projektu. 4. Způsoby generování v prostředí Eplan, generování křížových odkazů, seznamu spojů, generování svorek, napojení a kabelů. 5. Vypracování generování artiklů, objednávkové listy, kusovníky, generování SPS křížových odkazů. 6. Kontrola rozpracovanosti semestrálního projektu. Projektování jistících prvků, kontrola selektivity jištění. 7. Odevzdání semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Individuální program Jiný typ úlohy 20  0
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní