420-2017/03 – Teorie obvodů II (TOII)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Orság, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Orság, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEI, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
BAR962 Ing. Kateřina Takáčová, Ph.D.
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat fyzikální zákony a principy při analýze trojfázových obvodů, přechodných jevů, dvojbranů, nelineárních a parametrických obvodů a obvodů s rozloženými parametry. Po absolvování výuky předmětu Teorie obvodů II umí student vypočítat proudy, napětí, výkony a energie kdekoliv v obvodu a na jejich základě posuzovat vlastnosti elektrických zařízení. Získané vědomosti a dovednosti student účinně uplatní v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem výuky předmětu Teorie obvodů II je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat fyzikální zákony a principy při analýze elementárních jevů v trojfázových obvodech, přechodných jevech, dvojbranech lineárních i nelineárních a vedeních s rozloženými parametry. Poznatky z teorie obvodů patří mezi základní znalosti, které student uplatní v celém průběhu studia. Po absolvování výuky předmětu Teorie obvodů II umí student vypočítat napětí a proudy kdekoliv v obvodu a na jejich základě posuzovat vlastnosti elektrických zařízení.

Povinná literatura:

Mikulec, M., Havlíček,V.: Základy teorie elektrických obvodů I., II. ČVUT Praha 2004 Kijonka, J. a kol.: Studijní opory předmětu Teorie obvodů II. VŠB TU Ostrava, 2006

Doporučená literatura:

Mayer, D.: Úvod do teorie elektrických obvodů. Celostátní učebnice SNTL/ALFA Praha 1998 Mikulec, M.: Basic Circuit Theory I.,ČVUT 1995 Mikulec, M., Havlíček, V.: Basic Circuit Theory II.ČVUT 1996 Havlíček, V. Čmejla, R.: Basic Circuit Theory I. (Exercises ), ČVUT 1996 Huelsman, P.L.: Basic Circuit Theory. Prentice-Hall International, 1991, ISBN 0-13-063157-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Organizační pokyny, Harmonické veličiny – výkony v obvodech střídavého proudu, účiník 2. Ideální a reálné obvodové prvky RLC. Impedance, admitance fázorový diagramy 3. Trojfázové obvody 4. Poruchové stavy v trojfázových obvodech 5. Rezonanční obvody, filtrační vlastnosti rezonančních obvodů 6. Kmitočtové charakteristiky – modulová a fázová charakteristika 7. Časově proměnné veličiny: charakteristické hodnoty, harmonická analýza, spektrum 8. Počáteční podmínky, Přechodné děje v lineárních obvodech 1. 9. Přechodné děje v lineárních obvodech 2. řádu 10. Řešení přechodných dějů operátorovou metodou 11. Dvojbrany 12. Homogenní vedení, primární a sekundární parametry, vlnová impedance 13. Klasifikační test, konzultace 14. Elektromagnetické interference v obvodech Cvičení: 1. Řešení střídavých obvodů, konstrukce fázorových diagramů 2. Test 1; Magnetická vazba 3. Analýza trojfázových obvodů, zátěž do hvězdy, fázorový diagramy 4. Analýza trojfázových obvodů, zátěž do trojúhelníka, fázorový diagramy 5. Test 2; Analýza jednoduchých pasivních filtrů, konstrukce kmitočtových charakteristik 6. Měření – RC Článek 7. Rezonanční obvody 8. Test 3; Počáteční podmínky, přechodné děje v lineárních obvodech 1. řádu – stejnosm. zdroj 9. Přechodné děje v lineárních obvodech 1. řádu – střídavý zdroj 10. Přechodné děje v lineárních obvodech 2 řádu – stejnosm. zdroj, operátorový počet 11. Měření – Přechodný děj 1. řádu 12. Test 4; Určování parametrů dvojbranu 13. Homogenní vedení 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemná zkouška Písemná zkouška 40  5 3
        Body ze cvičení Jiný typ úlohy 60  11 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií E K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika ETE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní