420-2020/03 – Praktika z elektronických obvodů (PEO)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je posílení praktických vědomostí a dovedností studentů v návaznosti na teoretické poznatky získané v teoretických předmětech.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Jednotlivé problémy budou strukturovány a hodnoceny podle obtížnosti do několika oblastí: zdroje (referenční, napájecí), zesilovače, filtry, generátory, obvody s funkčními nelinearitami (logaritmický zesilovač, spínací obvody, ...).

Povinná literatura:

Mohylová, J.: sylaby návodů, VŠB-TU Ostrava Mohylová, J., Punčochář J.: Elektrické obvody I - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář J.: Cvičení z Elektrických obvodů I - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář J.: Elektrické obvody II - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář J.: Cvičení z Elektrických obvodů II - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN - technická literatura, Praha 2002 (5. doplněné vydání) Micro-cap 8, Electronic Circuit Analysis Program, Spectrum Software 2004

Doporučená literatura:

Mohylová, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky - sbírka příkladů. Skriptum VŠB Ostrava - TU Ostrava, 2002. Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. VŠB -TU Ostrava, 2002 Frohn, M., Oberthür, H., Siedler, H.-J., Wiemer, M., Zastrow, P.: Elektronika - polovodičové součástky a základní zapojení. BEN - technická literatura, Praha 2006 Láníček, R.: Elektronika, BEN - technická literatura, Praha 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na laboratorních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení praktických problémů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Práce s katalogovými údaji; chlazení součástek Zdroje napětí (usměrňování a filtrace; paralelní a sériová stabilizace; integrované zdroje napětí; spínané zdroje) Zdroje proudu (princip; s operačním zesilovačem; proudové zrcadlo) Zesilovače (typické zapojení: s 1 tranzistorem; s operačním zesilovačem) Filtry - pasívní a aktivní (1. řádu; 2. řádu; řazení filtrů do kaskády a pro vytvoření pásmové zádrže) Obvody s funkční nelinearitou (komparátory; omezovače; usměrňovače signálu; kompresní zesilovač) Oscilátory a generátory RC (s Wienovým členem; s fázovým posunem; generátor obdélníkového a trojúhelníkového signálu) Laboratoře: Zdroje napětí (usměrňování a filtrace; paralelní a sériová stabilizace; integrované zdroje napětí; spínané zdroje) Zdroje proudu (princip; s operačním zesilovačem; proudové zrcadlo) Zesilovače (typické zapojení: s 1 tranzistorem; s operačním zesilovačem) Filtry - pasívní a aktivní (filtry 1. řádu a 2. řádu; řazení filtrů do kaskády a pro vytvoření pásmové zádrže) Obvody s funkční nelinearitou (komparátory; omezovače; usměrňovače signálu; kompresní zesilovač) Oscilátory a generátory RC (s Wienovým členem; s fázovým posunem; generátor obdélníkového a trojúhelníkového signálu) Projekty: Semestrální projekt : z daných témat je zadán jeden problém - návrh a realizace (simulace) laboratorního vzorku pro měření, vypracování dokumentace Počítačové laboratoře: Simulace vybraných laboratorních úloh

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060017) Biomedicínská technika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní