420-2022/01 – Elektrické obvody I (EO I)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity2
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude absolvent schopen analyzovat jednoduché elektronické obvody a kvalifikovaně studovat odbornou literaturu. Dále pak je student připraven na navazující kurz Elektrické obvody II.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

DC obvody: Základní principy a metody řešení analýzy (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, Theveninova a Nortonova věta, princip superpozice, Metoda smyčkových proudů, Metoda uzlových napětí , ekvivalentní obvody - sériové, paralelní zapojení a Transformace hvězda-trojúhelník, napěťový a proudový zdroj.

Povinná literatura:

Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Cvičení z Elektrických obvodů I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody I - Pracovní sešit. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2012

Doporučená literatura:

Mikulec, M.; Havlíček,V.:Základy teorie elektrických obvodů. Skriptum ČVUT Praha1999 Huelsman, P. L.: Basic Circuit Theory (3 rd edition). Prentice - Hall, Inc., 1991 Mikulec, M., – Havlíček, V.: Basic circuit theory I. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Do konce semestru musí student získat minimálně 51 bodů. Student má možnost získat za testy a laboratorní protokoly v průběhu semestru 0 až 45 bodů a za semestrální projekt 0 až 15 bodů a za klasifikační písemku 5 až 40 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova - přednášky Základní pojmy: elektrický obvod, obvodové veličiny, meřicí přístroje a jejich použití, Ohmův zákon, Kirchhofovy zákony a jejich aplikace. Rezistory - základní parametry a provedení, značení, řazení - sériové, paralelní, kombinované; metoda postupného zjednodušování obvodů; Théveninova věta. Základní principy řešení obvodů. Elektromagnetické obvody - základní pojmy, konstrukce, využití v praxi. Dielektrické obvody - základní pojmy, konstrukce, využití v praxi. Zdroje el. proudu - chemické, elektromechanické, alternativní; řazení zdrojů. Cvičení Metoda postupného zjednodušování. Napěťový a proudový dělič - aplikace Théveninovy věty. Řešení obvodů - metody řešení Seminární projekt 2 testy Laboratoře Měření napětí, proudů; ověření Ohmova zákona a Kirchhofových zákonů. Napěťový a proudový dělič. Projekt Seminární projekt - Analýza obvodů s pasívními prvky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        body ze cvičení Jiný typ úlohy 60  11
        klasifikační test Písemka 40  5
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku