420-2023/01 – Elektrické obvody II (EO II)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude absolvent schopen analyzovat jednoduché elektronické obvody a kvalifikovaně studovat odbornou literaturu. Dále pak je student připraven na navazující kurz Elektrické obvody III.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

AC obvody: Základní principy a metody řešení střídavých elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony, Ohmův zákon, princip superpozice, Théveninova a Nortonova věta, zákon kontinuity, Faradayův zákon), lineární elektronické součástky (rezistor, induktor, kapacitor), rezonanční obvody, kmitočtové charakteristiky, řešení přechodných dějů - obvody I. a II. řádu, Laplaceova transformace.

Povinná literatura:

Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Cvičení z Elektrických obvodů I. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody II - Pracovní sešit. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2012

Doporučená literatura:

Mikulec, M., – Havlíček, V.: Basic circuit theory II. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Do konce semestru musí student získat minimálně 15 bodů. Student má možnost získat za testy a laboratorní protokoly v průběhu semestru 0 až 30 bodů a za semestrální projekt 0 až 15 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova - přednášky Složené obvody - RLC, impedanční dělič, rezonance. Výkon, práce, ztráty, účinnost. Trojfázové obvody. Analýza obecných signálů, parametry signálů, harmonická analýza, přechodné děje. Přechod PN, polovodičová dioda - druhy diod, funkce, VA charakteristiky; vícevrstvé struktury Cvičení Řešení obvodů - metody řešení Řešení obvodů RL, RC a RLC. Přechodné děje v obvodu - 1. řádu. Přechodné děje v obvodu - 2. řádu. Řešení třífázových obvodů. Seminární projekt 2 testy Laboratoře Měření impedančního děliče, kmitočtové charakteristiky (práce s osciloskopem). Měření rezonančních obvodů. Seminární projekt. Projekt Seminární projekt - Analýza obvodů s pasívními prvky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška 55  10
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku