420-2024/01 – Elektrické obvody III (EO III)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude absolvent schopen identifikovat základní elektronické struktury a určovat jejich funkci a užití. Dále bude schopen kvalifikovaně studovat odbornou literaturu z oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní principy a metody řešení elektronických obvodů - Nelineární obvody, dvojbrany, P-N přechod, diody, bipolární tranzistor (BJT)- základní zapojení SE, SB, SC, unipolární tranzistory (JFETs, MOSFET)- SD, SG, SS, tranzistorové zesilovače, operační zesilovače, napájecí zdroje - jednocestné, dvoucestné a můstkové zapojení, oscilátory, filtry

Povinná literatura:

Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody II. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Cvičení z Elektrických obvodů II. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář, J.: Elektrické obvody III - Pracovní sešit. FEI, VŠB –TU Ostrava, 2012

Doporučená literatura:

Frohn, M. – Siedler, H.-J. – Wiemer, M. – Zastrow, P.: Elektronika, polovodičové součástky a základní zapojení. Ben, Praha 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Do konce semestru musí student získat minimálně 15 bodů. Student má možnost získat za testy a laboratorní protokoly v průběhu semestru 0 až 25 bodů a za semestrální projekt 0 až 15 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
420-2023 EO II Elektrické obvody II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova - přednášky Nelineární obvody - pracovní bod, linearizace. Teorie dvojbranů - imitanční a přenosové funkce. Bipolární tranzistory - tranzistorový jev, základní zapojení. Unipolární tranzistory - druhy, základní zapojení. Fotosoučástky; zobrazovací prvky. Usměrňovače - základní zapojení, filtrace. Násobiče napětí; zdroje - stabilizace napětí, proudu; proudové zrcadlo; spínací zdroje. Zesilovače - obecné vlastnosti a druhy zesilovačů, zpětná vazba, frekvenční stabilita. Oscilátory sinusových průběhů - základní principy, oscilátory LC, X-tal, RC. Generátory nesinusových průběhů. Filtry - základní principy a zapojení. Zpracování analogových signálů pomocí analogové násobičky. Modulace a demodulace - AM, FM, PM. Logické obvody - základní druhy, aplikace logických obvodů. Vzorkování, kavantování; převodníky A/D, D/A. Cvičení Určení pracovního bodu zesilovače, linearizace. Malosignálové parametry dvojbranů (zesilovače). Invertující a neinvertující zapojení operačního zesilovače. Základní návrh oscilátorů. Základní návrh generátoru obdélníkových průběhů. Základní návrh filtru DP, HP, PP a PZ. Seminární projekt 2 testy Laboratoře Programy pro analýzu elektronických obvodů. Určení pracovního bodu tranzistoru, malosignálové parametry dvojbranů (zesilovače) Jednocestný a dvoucestný usměrňovač, zdvojovač napětí. Operační zesilovač - reálné vlastnosti. Generátor obdélníkových průběhů Návrh filtrů Seminární projekt. Projekt Seminární projekt - Analýza obvodu s aktivním prvkem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  10
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku