420-2025/01 – Projektování elektrických zařízení I (PEZ I)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá základy tvorby projektů v moderních projekčních systémech. Zvládne efektivně využívat dostupné softwarové nástroje při tvorbě a zpracování projetu. Získá návyky projektování dle platných předpisů a norem. Tento předmět je zaměřen na softwarový systém EPLAN. Během semestru budou studenti zpracovávat projekt v Eplanu P8, který bude zaměřen na vytvoření projektové dokumentace technologického celku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Projektování elektrických zařízení vyžaduje získání znalostí z oblastí příslušné legislativy a technické normalizace. Projektování elektrických zařízení zahrnuje zpracování koncepčních návrhů a výpočtů, vypracování obvodových schémat zapojení, technologické a materiálové specifikace tak, aby odpovídaly platným zákonům, nařízením vlády a vyhláškám.

Povinná literatura:

1. DVOŘÁČEK, K., CSIRIK, V.: Projektování elektrických zařízení, IN-EL, Praha, 1999, ISBN 80-86230-10-4. 2. Základní uživatelská příručka, 2012, http://homen.vsb.cz/~mlc37 3. EPLAN engineering s.r.o., 2012, http://www.eplan.cz

Doporučená literatura:

1. DVOŘÁČEK, K.: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických zařízení, vyd. 1. Praha : IN-EL, 2003. 101 s. elektro., ISBN 80-86230-31-7 (brož.) 2. IN-EL, spol. s r. o., Partner všech elektrotechniků, 2012, http://www.iisel.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy v průběhu semestru, semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní principy a pravidla v oblasti projektování. Úvod do technické normalizace. 2. Strukturování a referenční označování projektů – seznámení s normou ČSN EN 61346-1. 3. Zásady zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – ČSN EN 61082-1 ed. 2. 4. Struktura dat v systému EPLAN P8 – ukládání, parametrové soubory, soubory rámečků, formulářů, maker, periferie. 5. Prostředí systému EPLAN P8 – seznámení s uživatelským rozhraním, kontextové menu, panely nástrojů, stavová lišta, výběr pracovních ploch, nastavení klávesových zkratek, popis navigátoru. 6. Grafické zpracování projektů - vytvoření schématu zapojení, vkládání grafických elementů. 7. Možnosti vyhledávání přístrojů a komponentů – databáze, EPLAN Data Portal. 8. Přístroje – vkládání všeobecných přístrojů, výběr symbolů, stanovení vlastností, vložení svorkovnice a svorek, definice svorkovnice, definice přístrojů. 9. Příprava maker – vytváření projektů maker, vytváření bloků maker, používání zástupných objektů, vkládání maker. 10. Projektování programovatelných automatů (PLC) – vytvoření karty PLC, zpracování vlastností PLC, adresování PLC, použití stávající PLC adresy, export PLC adres. 11. Správa kmenových dat projektu – editor symbolů, editor formulářů a rámečků. 12. Generování vyhodnocení a vytváření výstupu popisů – založení šablony vyhodnocení, generování seznamů přístrojů a kabelů, generování plánu svorkovnice, plánu zapojení kabelů. 13. Práce se slovníkem – možnosti jazykových mutací. 14. Porovnání systému EPLAN s ostatními projekčními nástroji. Počítačová cvičení: 1. Zadání individuálního semestrálního projektu. Založení a správa projektu – vytvoření projektu pomocí průvodce projektem, šablona projektu EPLAN, správa, kopírování, import, zálohování projektu. 2. Správa stránek projektu – vytváření stran, přehled jednotlivých typů stran, otevírání stran, zpracování vlastností stran, projekční a osobní parametry, parametry stanice, firemní parametry. 3. Grafické zpracování – nastavení zobrazení, mazání a obnovení elementů, konfigurace, zpracování objektů, zobrazení rastru, parametry grafiky, 4. Zpracování plánů zapojení – vytvoření schématu zapojení, vkládání symbolů spoje, automatické vytváření spojovacích čar, vložení potenciálových připojení, vkládání grafických elementů, volná grafika – kótování, vložení obrázku, kreslení objektů. 5. Přístroje (artikl) – vkládání všeobecných přístrojů, výběr symbolů, stanovení vlastností, vložení svorkovnice a svorek, definice svorkovnice, definice přístrojů, správa přístrojů, struktura, editace, import přístrojů. 6. Práce s makry – vytváření projektů maker, vytváření bloků maker, používání zástupných objektů, vkládání maker. 7. PLC – vytvoření karty PLC, zpracování vlastností PLC, adresování PLC, použití stávající PLC adresy, export PLC adres. 8. Generování křížových odkazů – automatické generování odkazů přerušovacích bodů, vložení cívky stykače a kontaktového pole, vložení kontaktů a kontaktových polí motorového jističe, změna pozice kontaktového pole. 9. Generování vyhodnocení a vytváření výstupu popisů – založení šablony vyhodnocení, generování seznamů přístrojů a kabelů, generování plánu svorkovnice, plánu zapojení kabelů, nastavení kusovníku artiklů, doplnění a aktualizace vyhodnocení projektu – vytvoření šablony vyhodnocení, aktualizace vyhodnocení, vyhodnocení projektu. 10. Překlady – vytvoření slovníku, nastavení automatických překladů, možnosti jazykové mutace, stanovení, zapínání a vypínání jazyků. 11. Správa kmenových dat projektu – editor symbolů, kmenová data, editor formulářů a rámečků, označení napojení a označovací písmena. 12. Nastavení programe EPLAN – prohlížení a změna nastavení, porozumění systémovým hlášením, změna nastavení jednotlivých objektů. 13. Hledání dat projektu – nahrazení vyhledaných dat, synchronizace výběru. 14. Odevzdání a kontrola individuálního semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku