420-2026/01 – Projektování elektrických zařízení II (PEZ II)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá rozšířené znalosti pro tvorbu projektů v moderních projekčních systémech. Zvládne efektivně využívat dostupné softwarové nástroje při tvorbě, zpracování a řízení projetu. Získá potřebné návyky projektování dle platných předpisů a norem. Tento předmět je zejména zaměřen na softwarový systém Engineering Base. Během semestru budou studenti zpracovávat projekt v softwarovém systému Engineering Base, který bude zaměřen na vytvoření kompletní projektové dokumentace technologického celku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Projektování elektrických zařízení vyžaduje získání znalostí z oblastí příslušné legislativy a technické normalizace. Projektování elektrických zařízení zahrnuje zpracování koncepčních návrhů a výpočtů, vypracování obvodových schémat zapojení, technologické a materiálové specifikace tak, aby odpovídaly platným zákonům, nařízením vlády a vyhláškám.

Povinná literatura:

1. DVOŘÁČEK, K., CSIRIK, V.: Projektování elektrických zařízení, IN-EL, Praha, 1999, ISBN 80-86230-10-4. 2. Manuál Engineering Base, 2012, http://homen.vsb.cz/~mlc37 3. TECHNODAT Elektro, s.r.o., 2012, http://www.engineeringbase.cz

Doporučená literatura:

1. DVOŘÁČEK, K.: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických zařízení, vyd. 1. Praha : IN-EL, 2003. 101 s. elektro., ISBN 80-86230-31-7 (brož.) 2. IN-EL, spol. s r. o., Partner všech elektrotechniků, 2012, http://www.iisel.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní principy a pravidla v oblasti projektování. Nutné znalosti z technické normalizace. 2. Strukturování a referenční označování projektů – ČSN EN 61346-1. 3. Zásady zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – ČSN EN 61082-1 ed. 2. 4. Struktura dat v systému Engineering Base – správce databází, práce s projekty. 5. Uživatelské rozhraní Engineering Base – popis navigátoru, Microsoft Office Visio, Microsoft SQL Server, Microsoft VisualBasic for Application (VBA). 6. Elektrické spoje – automatické připojování, potenciály a substance, import potenciálů. 7. Funkce podle IEC Standardu – struktura, typy, navigace, import, vazba zařízení na funkci. 8. Rámečky – rámečky přístrojů, umístění rámečků, rámečky funkcí, rámečky kabelů. 9. Listy výkresů – struktura dokumentace, editace informací výkresu, asociace listů s umístěním. 10. Protokoly – pracovní seznamy ve Visiu, editace protokolů, revize, externí dokumenty. 11. Slovníky – založení, vlastnosti, export a import. Informační položky – atributy, systémové atributy, atributy pro speciální použití. 12. Symboly – vazby symbolů na objekty, knihovny symbolů, zásuvné symboly, křížové odkazy, úpravy symbolů, dílčí obvody. 13. VBA projekty, moduly, makra – zakládání, spouštění, export, import, přídavné moduly. 14. Sdílení dat mezi různými uživateli, sdílení informací mezi programy. Počítačová cvičení: 1. Zadání individuálního semestrálního projektu. 2. Struktura a vzhled Engineering Base, Engineering Base Explorer, struktura databáze, projekty v Engineering Base – přehled, obsluha a editace, založení nového projektu. 3. Pracovní tlačítka, změna vlastností projektu, používání složek, správa databází. 4. Sestavení schémat – grafické nebo tabulkové zobrazení zařízení, struktura dokumentace ve výkresech a listech, editace obvodových schémat, potenciály a signály. 5. Alfanumerické projektování struktury a zařízení – vytvoření struktury, vytváření objektů pomocí maker, přiřazení přístrojů přes Drag & Drop. 6. Práce s výkresy – vytvoření nových dílčích obvodů, kopírovaní dílčích obvodů uvnitř navigačního stromu, možnosti výstupů pro výkresy, kopírování výkresů a obsahů výkresů, speciální typy schémat. 7. Kopírování v Engineering Base – kopírování výkresů, kopírování objektů, kopírování funkcí. 8. Základní data přístrojů a slovníky – základní data přístrojů, práce se slovníky, navázání dat přímo z katalogu, nahrazení dat přístroje ve stromu, používání a rozšiřování slovníku 9. Doprovodná dokumentace, seznamy, protokoly, pracovní seznamy a protokoly. 10. Funkce – struktura, vazba zařízení na funkci, vazba kabelů na funkci, vazba listů na funkci, vazba funkce na umístění. 11. Pracovní seznamy pro editaci dat, svorkovnice, seznam vodičů, seznam kabelů, seznam přístrojů. 12. Vytváření symbolů, symboly a zásobník symbolů, změna viditelnosti textů základního symbolu, změna existujícího základního modelu symbolu, vytvoření nového základního symbolu, knihovny symbolů, dílčí obvody, grafické nástroje, šablony. 13. Rozmístění v rozvaděči a trasování, nastavení registrů, přídavné moduly, sdílení informací mezi programy. 14. Odevzdání a kontrola individuálního semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku