420-2028/01 – Tvorba dokumentace (TD)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat představu o významu technické dokumentace jako mezinárodního dorozumívacího prostředku techniků, rozvíjet technikou představivost, logické a tvůrčí myšlení studenta. Absolvent předmětu získá základní vědomosti a dovednosti pro čtení, používání a tvorbu technické dokumentace a rovněž naučí vyjadřovat své myšlenky graficky. Seznámí se s nejpoužívanějšími softwarovými systémy pro tvorbu projektové technické dokumentace dle platných legislativních předpisů a norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Technická dokumentace je prostředek pro sdělování výsledku určité činnosti širokému okruhu osob, především pracovníků vývoje, výzkumu, projekce, konstrukce, výroby, užití včetně řadových uživatelů zařízení. Spojovacími články umožňujícími její pochopení tomuto širokému okruhu pracovníků jsou dohodnuté značky, symboly, popisy, pravidla pro používání, tvorbu a kreslení schémat a odborná terminologie obsažená v normách. Je to vlastně dokumentace informací a činností pro všechny účastníky realizovaného projektu. Důvodem zavedení jednotné odborné terminologie je srozumitelnost a jednoznačnost ve výkladu. Prostředkem k jejímu zavádění jsou mezinárodní normy, obsahující odborné termíny a definice v několika jazycích.

Povinná literatura:

Šťastný, J.; Třeštík, B.: Manuál technické dokumentace, KOPP 2009

Doporučená literatura:

Veselovský, J.; Kroupa, M.: Základy tvorby technické dokumentace v elektrotechnice, ALFA 1989 Kotlanová, A.: Tvorba technické dokumentace v elektrotechnice, VŠSE Plzeň 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou ověřovány znalosti studentů pomocí krátkých testů k daným tématům. Na konci semestru budou studenti psát zápočtovou písemku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do technické normalizace. Legislativa a normy. 2. Rozdělení technické dokumentace. Druhy výkresové technické dokumentace. 3. Definice pojmů používaných v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve všech oblastech použití. 4. Třídění, označování a technické normy pro dokumentaci používanou v elektrotechnice. 5. Zásady strukturování a referenčního označování. Pravidla a návody na formulaci jednoznačných referenčních označení předmětů v libovolném systému. 6. Zásady zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. 7. Softwarové systémy pro tvorbu projektové dokumentace. 8. Čtení, tvorba a vedení projektové dokumentace v systému Engineering Base. 9. Čtení, tvorba a vedení projektové dokumentace v systému EPLAN P8. 10. Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci, grafické značky používané na schématech a výkresech v elektrotechnice, elektrotechnická schémata. 11. Technická dokumentace elektro pro realizaci staveb. Projektová dokumentace pro elektroinstalaci dle stavebního zákona. 12. Technická dokumentace strojních zařízení. 13. Technické dokumenty z hlediska vzniku, používání a zániku výrobku a jejich místo v životním cyklu výrobku. 14. Technická dokumentace k návrhu softwarových komponent. Průvodní dokumentace. Technická dokumentace pro údržbu. Ochrana vlastnictví dokumentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2660) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku