420-2030/01 – Bakalářský seminář II (BS II)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty s obecnými zásadami obsahu a formy bakalářské závěrečné práce a vlastní příprava individuální bakalářské práce jednotlivými studenty.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Bakalářský diplomový seminář je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Jedná se o uspořádání textové části práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součástí diplomové práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek a obhajoby bakalářské práce. Součástí semináře jsou také konzultace studentů k souboru témat předmětů státních zkoušek s pedagogy. Podstatná část bakalářského semináře je práce je vlastní příprava individuálních prací a konzultace s jejich vedoucím.

Povinná literatura:

Doporučená literatura k bakalářské práci dle zadání a dle pokynů vedoucího, příp. konzultanta bakalářské práce - projektu.

Doporučená literatura:

Závazné pokyny pro vypracování závěrečné práce uvedené na www stránkách FEI, VŠB-TU Ostrava, 2015. Normy: ČSN ISO 690, ČSN 010 194.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet se uděluje za aktivní komunikaci s vedoucím bakalářského projektu a za včasné, harmonogramem studia daném, odevzdání bakalářského projektu. Finální verze závěrečné práce odevzdaná do IS Edison musí splňovat fakultní Závazné pokyny pro vypracování bakalářské práce. V opačném případě nemusí vedoucí práce udělit zápočet za bakalářský seminář.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace z oboru bakalářské závěrečné práce - tzv. projektu. Cvičení: Základní a doplňující informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Požadavky na obsah a rozsah bakalářské práce, metody a postupy řešení, termíny průběžného hodnocení vyučujícím. Organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek a k obhajobě práce. Konzultace studentů s vedoucím práce. Odevzdání bakalářských prací ve stanoveném termínu. Projekty: Bakalářská práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku