420-2036/01 – Bezpečnost v elektrotechnice 2 (BvE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEI, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student znát základní bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrických zařízeních tak, aby splňoval především předepsané požadavky pro laboratorní měření na FEI v rozsahu §4, Vyhl. č. 50/1978 Sb.

Vyučovací metody

Přednášky
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti pracovníci poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI. Předmět je určen studentům, kteří absolvovali předmět Bezpečnost v elektrotechnice před 3 lety a více.

Povinná literatura:

• Dudek, J., Stýskala, V.: Bezpečnost v elektrotechnice - aktualizovaný interní učební text; VŠB-TU Ostrava 2017; http://fei1.vsb.cz/kat420/ • Michal Kříž: Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost, 11. akt. vyd. Praha: IN-EL, 2016. 232 s.:(Elektro ; sv. 74.ISBN 80-86230-38 • ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních • ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení • ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice • ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy • ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem • International standards (see EU standards aforementioned) https://electrical-engineering-portal.com/21-safety-rules-for-working-with-electrical-equipment • Kadlec, R.; Steinbauer, M.; Bezpečná elektrotechnika (XELE, MELB); VUT Brno; 2015 - k dispozici v pdf. u vyučujícího

Doporučená literatura:

• http://elektrika.cz/ • http://www.in-el.cz/ • Právní předpisy • Platné normy a předpisy v on-line přístupu na garantující Katedře elektrotechniky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů cvičeních formou diskuse a dotazů. • Zkouška testem, nebo písemnou formou z témat a předpisů po absolvování přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je určen studentům, kteří absolvovali předmět Bezpečnost v elektrotechnice před 3 lety a více.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Legislativní rámec, kvalifikace osob dle Vyhl.50/1978, Zák. 262/2006; Zákon 22/1997 Sb., NV 17/2003 Sb., NV 176/2008 Sb., Vyhl. 73/2010 Sb.; Barevné značení – vodiče, sdělovače, ovládače Barevné značení vodičů ČSN EN 60445 ed.4, ČSN 33 0165 ed.2, ČSN 33 0166 ed.2; Kódování ovladačů, sdělovačů ČSN EN 60073 ed.2; Výstražné tabulky ČSN ISO 3864 ed.2; Filosofie ochrany před úrazem el. proudem (ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2); Prostředí, dotyková napětí (ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2, Změna 1); Napájecí sítě (ČSN 33 2000-1 ed.2); Možné způsoby dosažení ochrany před úrazem el. proudem (ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2, ČSN EN 61140 ed.2); Vnější vlivy a krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000 - 5 - 51 ed.3, ČSN EN 60529); Vedení – dimenzování a jištění vedení, přípustné proudové zatížení ČSN 33 2000 – 5 – 52 ed.2, jistící prvky v síti nn; Zajištění pracoviště; Smluvené dorozumívání, důležité věci z ČSN EN 50110-1 ed.3; Definice ochranného prostoru, zóny přiblížení; Zajištění pracoviště bez napětí; První pomoc při úrazech elektrickým proudem, hašení el. zařízení První pomoc při úrazech el. proudem; Hašení el. Zařízení; Seznámení s laboratorními řády PC-učeben a PC-Laboratoří; Prostor pro diskuzi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednáška je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní