420-4004/02 – Elektrická zařízení a rozvody v budovách (EZRB)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student umět navrhovat elektrické rozvody v objektech průmyslové, bytové a občanské výstavby. Během semestru budou řešen projekt zabývající se návrhem vnitřních elektrických rozvodů v budovách a bytech. Součástí projektu bude vypracování projektové dokumentace pro elektrickou instalaci objektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou vnitřních elektrických rozvodů v objektech bytové a občanské výstavby včetně základů systémové techniky budov, s navrhováním a stavbou elektrických silových rozvodů v průmyslových provozovnách, s předpisy pro kladení silových elektrických vedení, provedení elektrické instalace dle vnějších vlivů, elektrickou instalací ve zvláštních objektech (sprchy, bazény, sauny). Dále se předmět zabývá problematikou přípojek nn, umístěním přípojkové skříně a měřícího zařízení, umělým osvětlením vnitřních prostorů, venkovním osvětlením, ochranou před bleskem a přepětím včetně uzemnění. Studenti budou seznámeni se systémy CAD pro podporu projekční činnosti. Studentům budou během semestru zadány tři samostatné projekty.

Povinná literatura:

Normy a předpisy Smejkal J. a kol.: Elektrotechnika. Skripta VUT Brno, FS, 1991 Fleišer J.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, přednášky. Skripta VUT Brno, Fsv, 1990 Kebrle M.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, cvičení. Skripta VUT Brno, Fsv, 1990 Hála P.: Vnitřní elektrické rozvody. Dvořáček K., Sládek D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Dílenská příručka, sv. 5. STRO-M Praha, 1996 Sylaby přednášek předmětu kat. 420 - Katedra elektrotechniky, http://fei1.vsb.cz/kat420/

Doporučená literatura:

Sylaby přednášek předmětu kat. 420 - Katedra elektrotechniky, http://fei1.vsb.cz/kat420/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičeních. Vypracování a úspěšná obhajoba projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Navrhování a stavba elektrických silových rozvodů v průmyslových provozovnách, instalovaný výkon, součinitel náročnosti, stupně dodávky elektrické energie. - Vnitřní rozvody, hlavní domovní vedení, světelné a zásuvkové obvody. - Elektrická zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech (sprchy, bazény, sauny). - Předpisy pro kladení silových elektrických vedení, dimenzování a navrhování vedení. - Systémová technika budov. - Elektrická zařízení v místnostech pro lékařské účely - Přípojky nn volným vedením a přípojky kabelové, umístění a zapojení měřicích souprav, druhy plateb za elektrickou energii. - Umělé osvětlení vnitřních prostorů, základní pojmy, kategorie osvětlení, svítidla, zdroje, osvětlenost, výpočet osvětlení. - Revize elektrické instalace v budovách Měření: 1. Měření odporu uzemnění, měření měrného odporu půdy 2. Světelná domovní instalace (zapojení 1,5,6,7, revize svět. okruhu – princip, požadavky) 3. Motorická instalace (pásová doprava) 4. Revize elektrické instalace – hledání problémů, neshody s 33 2000 – 6 + vypracování RZ 5. Systémová technika budov, programování automatů, film rozvody – instruktážní videa Cvičení na PC: 1. Sichr 7.0 – dimenzování a jištění vedení, selektivita + normy 2. Ecodial 3.42 – dimenzování a jištění vedení 3. Rittal Therm – výzbroj a chlazení rozváděče Výpočty: 1. Dimenzování vedení (5-52, 5-523), oteplení, zkrat I. ( – Hudecek) – jmenovitě určení ustálené hodnoty oteplení kabelu při provozu, určení nejvyššího / nejnižšího zkratového proudu, úbytky napětí 2. Dimenzování vedení – oteplení, zkrat II. (- Hudeczek) – jmenovitě vypínací časy zkratů, oteplení kabelů při zkratu 3. Písemka – z části na PC 4. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.