420-4006/02 – Lineární obvody s elektronickými prvky (LOEP)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Josef PunčochářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by měl student ovládat: Analýzu a syntézu lineárních elektronických obvodů (zesilovače, filtry, oscilátory) s reálnými aktivními prvky (trioda, tranzistor bipolární a unipolární, operační zesilovač, transkonduktanční zesilovač, transimpedanční zesilovač , Nortonův zesilovač, proudový konvejor).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Dvojbranové parametry a jejich aplikace. Zdroje (nezávislé, závislé). Impedanční konvertory (negativní, pozitivní). Impedanční invertory (negativní, pozitivní). Operační zesilovače. Nulory v teorii aktivních lineárních obvodů. Metoda uzlových napětí v teorii aktivních lineárních obvodů. Aktivní obvody se zpětnou vazbou. Aktivní filtry RC (2. řádu, dolní propust, horní propust, pásmová propust, pásmová zádrž).

Povinná literatura:

Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. Skriptum, VŠB-TU Ostrava 2002 Mohylová, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky -Sbírka příkladů, VŠB-TU Ostrava 2002

Doporučená literatura:

Punčochář,J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN, Praha 2002 (5. vydání) Punčochář,J.: Operační zesilovače - historie a současnost. BEN, Praha 2002 Mikulec, M.- Havlíček, V.: Základy teorie elektrických obvodů (I, II), ČVUT - Praha Huelsman,L. P.: Basic circuit theory. Prentice - Hall Editions, Third edition, 1991 Mohylová, J.: Vliv vektorové chyby invertoru na přenos souhlasné složky signálu diferenčního zesilovače. http://www.elektrorevue.cz/index.php.en Punčochář,J.: Přenos při neharmonickém zdroji signálu. http://www.elektrorevue.cz/index.php.en Kolář, J.:Analýza vlivu kmitočtových vlastností OZ na vybrané pásmové zádrže druhého řádu. http://www.elektrorevue.cz/index.php.en

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Protokoly z měření vybraných úloh zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy a úlohy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Dvojbrany a jejich spojování. Přenosové funkce. Řízené obvodové prvky. Transformační články (funkční bloky). Nereciproké dvojbrany. Nulorová metoda řešení obvodů s aktivními prvky. Zobecněná metoda uzlových napětí pro řešení obvodů s aktivními prvky. Aplikace zobecněné metody uzlových napětí na obvody s tranzistory a operačními zesilovači. Řešení obvodů grafy signálových toků - základní úvahy a pravidla. Řešení obvodů grafy signálových toků - konstrukce grafů elektronických obvodů. Řešení obvodů s operačními zesilovači. Analýza aktivních filtrů RC 2. řádu s operačními zesilovači. Realizace přenosových funkcí kaskádním řazením dvojbranů nejvýše 2.řádu. Teorie zpětné vazby (vlivy záporné a kladné zpětné vazby na zesilovače, stabilita). Základy impulsové techniky. Rezerva. Cvičení: Základní pojmy z teorie dvojbranů. Zadání seminárních prací. Popis řízených dvojpólů, operačního zesilovače, imitančních invertorů a konvertorů. Nulory při řešení obvodů (zapojení tranzistoru - SE, gyrátor se dvěma OZ). Filtry Sallen - Key - nulorová metoda. Řešení základních tranzistorových zapojení metodou zobecněných uzl. napětí (SE, SB, SK, kaskoda). Řešení invertujícího a neinvertujícího zesilovače s OZ - zobecněná metoda uzlových napětí. Filtry Sallen-Key (dolní propust). Základní pojmy, sestavení a úprava orientovaného grafu. Výpočet přenosu grafu. Řešení obvodů s operačními zesilovači metodou grafů signálových toků (struktury 2. řádu s operačními zesilovači - invertující, neinvertující). Řazení bloků 2. řádu - kaskádní - filtry vyššího řádu, paralelní - zádrže. Vzorový návrh obvodu s operačním zesilovačem. Přednesení seminárních prací. Rezerva. Projekty: Analýza obvodů (ZMUN) s aktivním prvkem reálných vlastností

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 44  26
        Zkouška Zkouška 56  7 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na všech laboratorních cvičeních, maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.