420-4009/01 – Prevence silnoproudých zařízení (PSZ)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu bude umět a znát hlavní zásady preventivních činností a to jak organizačního, tak i technického charakteru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Elektrická zařízení mohou být příčinou úrazu elektrickým proudem a způsobit značné škody na majetku. Vhodnou prevencí lze tyto stavy způsobené poruchami popř. neodbornou manipulací a nedodržením předpisů omezit. Student po absolvování předmětu bude umět a znát hlavní zásady preventivní činnosti a to jak organizační, tak i technické. Osnova předmětu Přednášky: 1. Právní aspekty bezpečnosti práce při činnosti na elektrických zařízeních a bezpečnosti provozu elektrických zařízení a elektrotechnických výrobků, zákony s podrobnějším zaměřením na prevenci elektrických zařízení. 2. BOZP – prevence rizik, povinnosti stanovení rizik, vyplývající z činnosti na elektrických zařízeních. 3. Bezpečná elektrická instalace. 4. Bezpečné provozování elektrických zařízení. 5. Bezpečná činnost na elektrických zařízeních. 6. Ochrana proti přepětí. 7. Ochrana před bleskem – vnější ochrana před bleskem. 8. Ochrana před bleskem – vnitřní ochrana před bleskem. 9. Ochrana před bleskem – řízení rizika. 10. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. 11. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 12. Eliminace nebezpečí výbuchu. 13. Nevýbušná elektrická zařízení. 14. Konzultace, zkušební otázky. Cvičení: • Výpočet a stanovení rizik – ochrana před bleskem. • Návrh LPS. • Řešené příklady – ochrana před bleskem. • Klasifikace prostorů. • Kontrolní test I. • BOZP – příklady, • Požární bezpečnost staveb, příklady, dokumentace. • Zadání projektu „Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik“. • Zadání projektu „Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí“. • Kontrolní test II. • Exkurze. Laboratorní práce: • Měření přechodových odporů. • Měření uzemnění. Projekty: • Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik. • Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí.

Povinná literatura:

1. Sylaby přednášek (k dispozici na webových stránkách katedry 420) 2. Vybrané části technických a bezpečnostních předpisů pro instalaci,provoz, údržbu a obsluhu EZ

Doporučená literatura:

1] Heřman J. & kol.; Elektrotechnické a telekomunikační instalace Verlag Dashofer, Praha 2007, ISBN 80-86897-06-0, [2] Bastian P.&kol.; Praktická Elektrotechnika, Europa Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-86706-15-X [3] Tkotz K.; Příručka pro Elektrotechnika, Europa Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-86706-13-3 [4] Steinbauer M. & kol.; Bezpečnost v elektrotechnice, VUT Brno, 2009, [5] Burant J.; Blesk a přepětí, systémová řešení ochran, FCC Public, Praha 2006, ISBN 80-86534-10-3 [6] Solid Team Olomouc: Elektro v praxi, 1,2,3,5, Olomouc, 2008, [7] Burant J.; Požární bezpečnost elektrických instalací, IN-EL, Praha, 2004, ISBN 80- 86230-33-3 [8] Pohludka J., Hrubý J.; Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, IN-EL Praha 2001, ISBN 80-86230-23-6, [9] Bradáčová I.; Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty, SPBI Spektrum, Ostrava 2007, ISBN 978-80-7385-023-4 [10] Bartlová I., Damec J.; Prevence technologických zařízení, SPBI Spektrum, Ostrava 2002, ISBN 80-86634-10-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Právní aspekty bezpečnosti práce při činnosti na elektrických zařízeních a bezpečnosti provozu elektrických zařízení a elektrotechnických výrobků, zákony s podrobnějším zaměřením na prevenci elektrických zařízení. 2. BOZP – prevence rizik, povinnosti stanovení rizik, vyplývající z činnosti na elektrických zařízeních. 3. Bezpečná elektrická instalace. 4. Bezpečné provozování elektrických zařízení. 5. Bezpečná činnost na elektrických zařízeních. 6. Ochrana proti přepětí. 7. Ochrana před bleskem – vnější ochrana před bleskem. 8. Ochrana před bleskem – vnitřní ochrana před bleskem. 9. Ochrana před bleskem – řízení rizika. 10. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. 11. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 12. Eliminace nebezpečí výbuchu. 13. Nevýbušná elektrická zařízení. 14. Konzultace, zkušební otázky. Cvičení: • Výpočet a stanovení rizik – ochrana před bleskem. • Návrh LPS. • Řešené příklady – ochrana před bleskem. • Klasifikace prostorů. • Kontrolní test I. • BOZP – příklady, • Požární bezpečnost staveb, příklady, dokumentace. • Zadání projektu „Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik“. • Zadání projektu „Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí“. • Kontrolní test II. • Exkurze. Laboratorní práce: • Měření přechodových odporů. • Měření uzemnění. Projekty: • Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik. Vypracování a obhajoba seznamu rizik pro vybraný prostor. • Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí. Určení klimatických vlivů podle IEC 721 a následné zpracování protokolu o určení vnějších vlivů pro zadanou instalaci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 21
                Semestrální projekt Semestrální projekt 15  0
                Test Písemka 10  0
                Laboratorní úlohy Laboratorní práce 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 30
                Písemná část - test Písemná zkouška 25  0
                Ústní část Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku