420-4009/02 – Prevence silnoproudých zařízení (PSZ)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu bude umět a znát hlavní zásady preventivních činností a to jak organizačního, tak i technického charakteru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Elektrická zařízení mohou být příčinou úrazu elektrickým proudem a způsobit značné škody na majetku. Vhodnou prevencí lze tyto stavy způsobené poruchami popř. neodbornou manipulací a nedodržením předpisů omezit. Student po absolvování předmětu bude umět a znát hlavní zásady preventivní činnosti a to jak organizační, tak i technické. Osnova předmětu Přednášky: 1. Právní aspekty bezpečnosti práce při činnosti na elektrických zařízeních a bezpečnosti provozu elektrických zařízení a elektrotechnických výrobků, zákony s podrobnějším zaměřením na prevenci elektrických zařízení. 2. BOZP – prevence rizik, povinnosti stanovení rizik, vyplývající z činnosti na elektrických zařízeních. 3. Bezpečná elektrická instalace. 4. Bezpečné provozování elektrických zařízení. 5. Bezpečná činnost na elektrických zařízeních. 6. Ochrana proti přepětí. 7. Ochrana před bleskem – vnější ochrana před bleskem. 8. Ochrana před bleskem – vnitřní ochrana před bleskem. 9. Ochrana před bleskem – řízení rizika. 10. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. 11. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 12. Eliminace nebezpečí výbuchu. 13. Nevýbušná elektrická zařízení. 14. Konzultace, zkušební otázky. Cvičení: • Výpočet a stanovení rizik – ochrana před bleskem. • Návrh LPS. • Řešené příklady – ochrana před bleskem. • Klasifikace prostorů. • Kontrolní test I. • BOZP – příklady, • Požární bezpečnost staveb, příklady, dokumentace. • Zadání projektu „Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik“. • Zadání projektu „Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí“. • Kontrolní test II. • Exkurze. Laboratorní práce: • Měření přechodových odporů. • Měření uzemnění. Projekty: • Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik. • Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí.

Povinná literatura:

1. Sylaby přednášek (k dispozici na webových stránkách katedry 420) 2. Vybrané části technických a bezpečnostních předpisů pro instalaci,provoz, údržbu a obsluhu EZ

Doporučená literatura:

1] Heřman J. & kol.; Elektrotechnické a telekomunikační instalace Verlag Dashofer, Praha 2007, ISBN 80-86897-06-0, [2] Bastian P.&kol.; Praktická Elektrotechnika, Europa Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-86706-15-X [3] Tkotz K.; Příručka pro Elektrotechnika, Europa Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-86706-13-3 [4] Steinbauer M. & kol.; Bezpečnost v elektrotechnice, VUT Brno, 2009, [5] Burant J.; Blesk a přepětí, systémová řešení ochran, FCC Public, Praha 2006, ISBN 80-86534-10-3 [6] Solid Team Olomouc: Elektro v praxi, 1,2,3,5, Olomouc, 2008, [7] Burant J.; Požární bezpečnost elektrických instalací, IN-EL, Praha, 2004, ISBN 80- 86230-33-3 [8] Pohludka J., Hrubý J.; Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, IN-EL Praha 2001, ISBN 80-86230-23-6, [9] Bradáčová I.; Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty, SPBI Spektrum, Ostrava 2007, ISBN 978-80-7385-023-4 [10] Bartlová I., Damec J.; Prevence technologických zařízení, SPBI Spektrum, Ostrava 2002, ISBN 80-86634-10-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Právní aspekty bezpečnosti práce při činnosti na elektrických zařízeních a bezpečnosti provozu elektrických zařízení a elektrotechnických výrobků, zákony s podrobnějším zaměřením na prevenci elektrických zařízení. 2. BOZP – prevence rizik, povinnosti stanovení rizik, vyplývající z činnosti na elektrických zařízeních. 3. Bezpečná elektrická instalace. 4. Bezpečné provozování elektrických zařízení. 5. Bezpečná činnost na elektrických zařízeních. 6. Ochrana proti přepětí. 7. Ochrana před bleskem – vnější ochrana před bleskem. 8. Ochrana před bleskem – vnitřní ochrana před bleskem. 9. Ochrana před bleskem – řízení rizika. 10. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. 11. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 12. Eliminace nebezpečí výbuchu. 13. Nevýbušná elektrická zařízení. 14. Konzultace, zkušební otázky. Cvičení: • Výpočet a stanovení rizik – ochrana před bleskem. • Návrh LPS. • Řešené příklady – ochrana před bleskem. • Klasifikace prostorů. • Kontrolní test I. • BOZP – příklady, • Požární bezpečnost staveb, příklady, dokumentace. • Zadání projektu „Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik“. • Zadání projektu „Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí“. • Kontrolní test II. • Exkurze. Laboratorní práce: • Měření přechodových odporů. • Měření uzemnění. Projekty: • Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik. Vypracování a obhajoba seznamu rizik pro vybraný prostor. • Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí. Určení klimatických vlivů podle IEC 721 a následné zpracování protokolu o určení vnějších vlivů pro zadanou instalaci

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.