420-4010/01 – Projektování s podporou CAE (PPCAE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s metodami projektování elektrických zařízení s podporou PC. Po absolvování předmětu získá absolvent praktické zkušenosti a přehled produktů systému CAE a bude umět vybrané produkty prakticky používat. Studenti budou během semestru řešit projekt, který se bude zabývat: "Vytvořením prováděcí elektro dokumentace pro instalaci technologického celku"

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je praktické seznámení s tvorbou technické dokumentace pomocí běžně používaných softwarových produktů. Je zde rozvedena oblast CAE pro aplikace v podoborech CAD, CAP a CAT pro návrhy a tvorbu dokumentace, kalkulace, technické přípravy a výroby. Studenti budou v rámci předmětu seznámeni s konkrétními softwarovými produkty pro efektivní návrhy jednotlivých komponentů, kabelových vedení, jejich dimenzování a jištění. V rámci cvičení budou řešeny praktické aplikace a studenti budou samostatně zpracovávat zadaný projekt.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu na webových stránkách: http://homen.vsb.cz/~mlc37/ Manuály programových produktů

Doporučená literatura:

IN-EL - 2014 - http://www.iisel.com/ Pro projektanty -2014 - http://www.proprojektanty.cz/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy vybraných teoretických okruhů • Projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Základní principy a pravidla v oblasti projektování. Úvod do technické normalizace. 2.Požadavky na systém managementu jakosti - Systém jakosti řízení ISO 9001, systém označování zařízení, míst a komponentů. Zpracování a průběh projektu (poptávka, nabídka, objednávka, vlastní realizace projektu, ekonomika projektu). 3.Počítačové systémy v projektování, formáty dat, systémy pro inženýrskou činnost, periferie. 4.Projektování s podporou SW systémů (Engineering Base, Eplan, ElProCAD , apod.), podpůrné programy pro projektování a zpracování projektové dokumentace. 5.Požadavky na zpracování dokumentace v prostředí Engineering Base. 6.Generování výstupních seznamů a formulářů v prostředí Engineering Base. 7.Dimenzování jistících prvků, selektivita jištění, dimenzování komponentů, návrh rozváděčů, použití výpočtových programů. 8.Projektování motorových vývodů, dimenzování a jištění kabelových vedení, projektování pomocí elektronických výběrových pravítek, vyhledávání a čtení z elektronických katalogů. 9.Projektování regulovaných pohonů, návrh vhodného měniče kmitočtu s využitím programu SIZER. 10.Měření a regulace, programovatelné logické automaty, charakteristika nejpoužívanějších produktů. 11.Projektování osvětlení, zásuvkové rozvody, přepěťové ochrany, programy pro projektování osvětlení. 12.Zásady bezpečnosti v projektování, normy, bezpečnostní relé, účel a způsoby použití. 13.Revize elektrického zařízení, uvedení zařízení do provozu, zkoušky zařízení, zkušební a záběhový provoz, předání díla a dokumentace zákazníkovi, záruční a servisní podmínky. Teoretické cvičení: 1.Úvod, podmínky absolvování předmětu, základní orientace v technické normalizaci. 2.Práce s elektronickými katalogy, dimenzování kabelových vedení, elektronické pravítko pro motorové vývody, návrh regulovaného pohonu. 3.Výběr vhodného PLC, zásady pro návrh a použití zařízení MaR. 4.Návrh osvětlovacích soustav a silových rozvodů. 5.Strategie výběru bezpečnostních relé, zajištění bezpečnosti technologického zařícení, ochrana osob a majetku před úrazem elektrickým proudem. 6.Protokoly individuálních, studených a teplých zkoušek, revizní zpráva, předávací protokoly, servisní podmínky. Počítačové cvičení: 1.Zadání semestrálního projektu. Grafické zpracování projektu. 2.Založení projektu v Engineering Base, struktury označování zařízení, místa a komponentů. 3.Rozpracování projektu v Engineering Base, projektování jistících prvků. 4.Generování křížových odkazů, seznamu spojů, generování svorek, napojení a kabelů. 5.Zpracování seznamu artiklů, objednávkové listy, kusovníky, generování PLC svorek. 6.Kontrola rozpracovanosti semestrálního projektu, kontrola selektivity jištění. 7.Odevzdání semestrálního projektu. Projekt: Vypracujte elektroprojekt technologického celku. Navrhněte funkční technologii.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 26
                Individuální program Jiný typ úlohy 20  0
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 11
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika (01) Exchange Students P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku