420-4013/01 – Výkonová analýza elektrických veličin (VAEV)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je naučit studenty zpracovat naměřené okamžité hodnoty napětí a proudu metodami numerické matematiky pomocí výkonové analýzy skalárním součinem časových funkcí a analyzovat získané průběhy výkonu, práce, energie, charakteristik a hodnoty obvodových parametrů diagnostikovaných ustálených i přechodných jevů v obvodech usměrňovačů, výkonových filtrů, zesilovačů, klopných obvodů, střídačů, třífázových zátěží, zemního spojení, apod. Po absolvování student umí aplikovat obvodovou integrální transformaci proudu a napětí, definovat obvodové parametry, diagnostikovat elektromagnetické jevy a modelovat je, analýzovat veličiny vybraných zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Obvodová integrální transformace proudu a napětí, definice obvodových parametrů, diagnostika elektromagnetických jevů, modelování elektromagnetických jevů, rozbor veličin vybraných zařízení. Přednášky: •Základy digitálního zpracování signálů. •Příčinné souvislosti elektromagnetických jevů. •Jouleovo teplo. •Elementární signály, zkreslení veličin. •Analýza veličin pasivních zátěží. •Diagnostika obvodových parametrů. •Analýza veličin přechodných jevů. •Specifikace projektu a rozbor postupu řešení. •Analýza veličin zesilovačů. •Analýza veličin spínačů. •Analýza veličin usměrňovačů. •Analýza veličin výkonových filtrů. •Analýza veličin třífázových střídačů. •Analýza veličin zemního spojení. Laboratorní práce: •Seznámení s pracovišti počítačové laboratoře, vstupní proškolení včetně testu. •Procvičování skalárních součinů časových funkcí. •Výpočet výkonu. •Harmonická analýza veličin. •Modelování oteplení vodičů. •Vyhodnocování zkreslení naměřených veličin. •Syntéza signálů, test. •Diagnostika parametrů pasivních prvků. •Diagnostika aktivní a reaktivní složky výkonu a příčinné souvislosti s mechanickými vibracemi. •Analýza veličin usměrňovačů. •Modelování vybraných přechodných jevů a tlumených kmitů. •Analýza veličin zesilovačů. •Analýza veličin třífázového střídače. •Verifikace dílčího řešení projektu měřením, zápočet. Semestrální projekty: •1.Posouzení zkreslení veličin: a) harmonická analýza, b) harmonizované normy EN, c) standardy a nové vědecké přístupy, d) vymezení zkreslení výkonu, e) stanovení činného výkonu zkreslením. (0 až 10 bodů) •2.Obvodová integrální transformace: a) aplikace skalárního součinu proudu a napětí, b) definice obvodových parametrů, c) aplikace principu duality, d) verifikace vymezených hodnot obvodových parametrů, e) stanovení složek výkonů a energie. (0 až 10 bodů)

Povinná literatura:

• Kijonka, J.: Diagnostika elektromagnetických jevů v elektroenergetice . Skripta VŠB-TU Ostrava, 2002

Doporučená literatura:

Mayer, D.: Elektrodynamika v energetice. BEN Praha 2005, ISBN 80-7300-164-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Do konce 14. týdne v semestru musí student získat minimálně 24 bodů. Student má možnost získat maximálně: - za samostatné práce v průběhu semestru 20 bodů -za semestrální projekty 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: • Základy digitálního zpracování signálů. • Příčinné souvislosti elektromagnetických jevů. • Jouleovo teplo. • Elementární signály, zkreslení veličin. • Analýza veličin pasivních zátěží. • Diagnostika obvodových parametrů. • Analýza veličin přechodných jevů. • Specifikace projektu a rozbor postupu řešení. • Analýza veličin zesilovačů. • Analýza veličin spínačů. • Analýza veličin usměrňovačů. • Analýza veličin výkonových filtrů. • Analýza veličin třífázových střídačů. • Analýza veličin zemního spojení. Laboratorní práce: • Seznámení s pracovišti počítačové laboratoře, vstupní proškolení včetně testu. • Procvičování skalárních součinů časových funkcí. • Výpočet výkonu. • Harmonická analýza veličin. • Modelování oteplení vodičů. • Vyhodnocování zkreslení naměřených veličin. • Syntéza signálů, test. • Diagnostika parametrů pasivních prvků. • Diagnostika aktivní a reaktivní složky výkonu a příčinné souvislosti s mechanickými vibracemi. • Analýza veličin usměrňovačů. • Modelování vybraných přechodných jevů a tlumených kmitů. • Analýza veličin zesilovačů. • Analýza veličin třífázového střídače. • Verifikace dílčího řešení projektu měřením, zápočet. Semestrální projekty: • 1.Posouzení zkreslení veličin: a) harmonická analýza, b) harmonizované normy EN, c) standardy a nové vědecké přístupy, d) vymezení zkreslení výkonu, e) stanovení činného výkonu zkreslením. (0 až 10 bodů) • 2.Obvodová integrální transformace: a) aplikace skalárního součinu proudu a napětí, b) definice obvodových parametrů, c) aplikace principu duality, d) verifikace vymezených hodnot obvodových parametrů, e) stanovení složek výkonů a energie. (0 až 10 bodů)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku