420-4016/01 – Procesy v systému Reliance (PSR)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Smyslem tohoto předmětu je seznámit studenty s profesionálním systémem Reliance 4, určený pro vývoj aplikací sloužící k monitorování a ovládání průmyslových procesů a automatizaci budov. Tento software obsahuje přehledný systém správců a průvodců, čímž podstatně zrychlí tvorbu vizualizačního projektu. Výhodou tohoto vizualizačního sytému je, že základní funkce je možné parametrizovat a není nutné je programovat. Díky tomu se dosáhne výrazné úspory času. Student bude po absolvování předmětu umět pracovat ve vizualizačním systému Reliance.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se systémy SCADA/HMI. Dominantně je předmět zaměřen na profesionální systém Reliance 4 určený pro monitorování a ovládání průmyslových procesů a automatizaci budov. Systém Reliance 4 slouží pro vizualizaci a řízení technologických procesů v nejrůznějších oborech, jako jsou například: plynárenství, chemické výroby, vytápění a klimatizace komplexů budov, dispečinky pro řízení vytápění celých měst, uhelné a vodní elektrárny, vizualizace nejrůznějších výrobních linek, inteligentních budov, řízení systémů zavlažování a další oblasti použití. Tento systém je nejen bezpečný a robustní, ale i optimalizovaný pro velmi rozsáhlé aplikace. Hotovou aplikaci lze snadno zpřístupnit pro vzdálené uživatele. Reliance 4 Web Client je určen k zobrazení vizualizace v síti Internet technologií Java. Reliance 4 Smart Client pak umožňuje zobrazit vizualizaci na tabletu nebo chytrém telefonu. Podporovány jsou mobilní operační systémy iOS, Android, Windows Phone nebo BlackBerry OS. Ke spolehlivému odhalení chyb a nesrovnalostí ve vaší aplikaci je určena diagnostika projektu.

Povinná literatura:

1. Reliance 4 – dokumentace česká verze a anglická verze, http://www.reliance.cz/cs/download/reliance4/reliance4-documentation 2. Reliance 4 – ukázkové projekty, http://www.reliance.cz/cs/download/reliance4/reliance4-example-projects 3. Způsob licencování systému Reliance 4, http://www.reliance.cz/cs/products/reliance4/licensing-of-reliance4

Doporučená literatura:

1. Návrh procesních systémů v prostředí SCADA/MMI – CITECT, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996, ISBN 8070784105, 9788070784105. 2. Návrh procesních systémů, Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. ISBN 8002011007, 9788002011002. 3. Reliance documentation http://www.reliance-scada.com/en/download/reliance4/reliance4-documentation

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Dva kontrolní testy ověřující znalost systému Reliance 4 (20 bodů) • Individuální semestrální projekt na zadané téma (20 bodů) Typ zkoušky: Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznam přednášek: 1. Představení systém Reliance 4 2. Instalace systému Relialce 4, ukázkové projekty, připojení k PLC Tecomat Foxtrot 3. Tvorba prvního projektu 4. Skripty 5. Inteligentní komponenty 6. IP kamery, SMS zprávy, odesílání e-mailů a SMS zpráv o alarmech 7. Připojení k OPC serveru 8. Vícejazyčné aplikace, diagnostika projektu 9. Datové struktury a šablony oken 10. Komunikační drivery 11. Uživatelské sestavy 12. Datové servery a tencí klienti 13. Reliance OPC Server 14. Licenční politika, pomocné nástroje a utility Seznam cvičení: 1. Vývojové prostředí Reliance Design 2. Vizualizační okna a šablony oken 3. Komponenty 4. Obrázky 5. Texty 6. Datové struktury 7. Stanice, zadání projektu 8. Proměnné 9. Komunikační zóny 10. Alarmy/události 11. Datové tabulky 12. Tabulkové sestavy 13. Grafy 14. Obhajoba projektu, zápočet Semestrální projekt: Zpracování a obhajoba individuálního projektu. Písemné práce: 1. Vědomostní test 1 2. Vědomostní test 2

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení každého studenta by měla být minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní