420-4018/01 – Osvětlovací soustavy a jejich projektování II (OSJP II)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je nadstavbou předmětu Osvětlovací soustavy a jejich projektování. V rámci předmětu budou studenti prohlubovat znalosti z oblasti navrhování osvětlovacích soustav se zaměřením zejména na kritické oblasti spojené s návrhem a provozem osvětlovacích soustav v souvislosti s mezopickým vnímáním, oslněním, nouzovým, bezpečnostním, kamerovým osvětlením atd. Studenti se budou orientovat v požadavcích kladených na osvětlovací soustavy z hlediska bezpečnostních požadavků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se ve své teoretické části zabývá aplikací moderních světelných zdrojů a svítidel do vnitřního a venkovního prostoru. Je zde kladen důraz na nové výpočetní metody pro osvětlenost, jasy a oslnění. Jsou zde vysvětleny principy inteligentního řízení soustav.

Povinná literatura:

Texty přednášek uvedené na webové stránce katedry: http://fei.vsb.cz/kat420 Habel J.: Světlo a osvětlování, FCC Public, Praha 2013

Doporučená literatura:

Normy ČSN EN 12464-1, EN 1838, EN 50172, EN 15193, ČSN 36 0011, ČSN EN 13201

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální projekty

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
420-2021 OSJP Osvětlovací soustavy a jejich projektování Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznam přednášek 1. Základy zraku a vidění – oko a zrakový mechanismus 2. Mezopické a skotopické vidění – fungování zraku při zhoršených světelných podmínkách 3. Oslnění – přizpůsobování zraku různým světelným podmínkám v času a prostoru – různé principy a možnosti oslnění 4. Elektrické zdroje světla – kvalitativní a kvantitativní parametry 5. Svítidla – optické, elektrické i mechanické parametry 6. Řízení osvětlovacích soustav – senzory v osvětlovací technice 7. Vnitřní osvětlení – normativní požadavky na osvětlování vnitřních pracovních prostor 8. Venkovní osvětlení – normativní požadavky na osvětlování komunikací, venkovních pracovních prostor 9. Nouzové a protipanické osvětlení – požadavky 10. Bezpečnostní osvětlení – osvětlení při činnostech, které nelze při výpadku osvětlovací soustavy okamžitě přerušit 11. Osvětlování přechodů pro chodce 12. Kamerové osvětlení 13. Hygienické požadavky na osvětlování 14. Měřící přístroje pro měření osvětlení 15. Provozní měření světelně-technických parametrů Seznam cvičení 1. Úvod 2. Světelně-technický návrh nouzového osvětlení 3. Zadání projektu, seznámení se s výpočetní technikou 4. Výpočty zadaných projektů dle zadaného programu 5. Světelně-technický návrh kamerového osvětlení 6. Zadání projektu, seznámení se s výpočetní technikou 7. Výpočet osvětlení pomocí programu 8. Světelně-technický návrh osvětlení přechodů pro chodce 9. Zadání projektu seznámení se s výpočetní technikou 10. Světelně-technický návrh bezpečnostního osvětlení 11. Zadání projektu seznámení se s výpočetní technikou 12. Výpočet osvětlení pomocí programu 13. Obhajoby jednotlivých projektů 14. Obhajoby jednotlivých projektů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní