420-4019/02 – Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů (EK)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s elektromagnetickým rušením a s možnými způsoby jeho eliminace. Po absolvování předmětu bude student umět identifikovat, charakterizovat a dekódovat rušivé vlivy v elektrických sítí a interpretovat naměřené výsledky ve vztahu k platným normám a předpisům, včetně nalezení řešení pro jeho možné eliminace a jejich srovnání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude seznámen s odbornou terminologií a se základními definicemi a s druhy rušení. Obsahem předmětu jsou rovněž předpisy a normy dané oblasti a možné způsoby aktivní a pasivní eleminace tohoto rušení.

Povinná literatura:

[1] Sylaby k předmětu na webových stránkách K 420: http//fei.vsb.cz/kat420 [2] Altus, J., Novák, M., Otčenášková A., Pokorný, M.: Elektromagnetická kompatibilita elektrizačních sústav.

Doporučená literatura:

[3] Vaculíková,P., Vaculík,E.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů Semestrální projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice základních pojmů, odborná terminologie, normalizace a legislativa v oblasti EMC Druhy, zdroje a účinky elektromagnetického rušení Harmonické, harmonická analýza Měření a vyhodnocení harmonických Zdroje a šíření harmonických, negativní účinky harmonických Zpětné vlivy polovodičových měničů na napájecí síť Pasivní filtry harmonických, filtračně-kompenzační zařízení Vícepulzní zapojení usměrňovačů, aktivní filtry Normy stanovující meze a kompatibilní úrovně harmonických Odrušení výstupu frekvenčního měniče Charakteristiky napětí elektrické energie Nesymetrie napětí, impulzní rušení, ochrana před přepětím Vysokofrekvenční rušení, vysokofrekvenční filtry Obecné zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC Cvičení: Úvodní cvičení, základní normy v oblasti EMC Fourierova analýza. Analyzátory elektrických sítí Analýza neharmonického proudu Programové vybavení pro analýzu harmonických v síti. Individuální zadání projektu Sériový LC filtr. Paralelní rezonance v síti Návrh filtračně-kompenzačního zařízení Test. Analýza sítě a návrh filtračních zařízení pro omezení harmonických Zásady projektování výkonových zařízení, systémů a instalací z hlediska EMC: aplikace, zápočet Laboratoře: Seznámení s provozním řádem laboratoře. Prezentace měřící techniky pro měření a vyhodnocování rušení 1. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických nelineárních jednofázových spotřebičů 2. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických nelineárních trojfázových spotřebičů 3. Laboratorní úloha. Měření na regulovaném pohonu s AC a DC reaktorem 4. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických s připojeným pasivním filtrem k zátěži 5. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocení harmonických u zátěží s vícepulzními usměrňovači 6. Laboratorní úloha. Měření účinku frekvenčního měniče a opravných prostředků na připojený elektromotor 7. Laboratorní úloha. Měření a vyhodnocování poklesu, kolísání a nesymetrie napětí Projekty: 1. Individuální zadání parametrů sítě a zátěží. Návrh opravných prostředků a jejich parametrů 2. Sestavení simulačního obvodu zadaného obvodu. Vyhodnocení harmonických v návaznosti na příslušné normy v zadaných bodech sítě Exkurze

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 12  0
                Test Písemka 15  0
                Projekt Projekt 8  0
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní