420-4020/01 – Projektování elektrických pohonů (PEP)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s jednotlivými komponenty elektrického pohonu, jejich typy, provedením a vlastnostmi potřebnými pro jejich projektování. Po absolvování předmětu student získá přehled a orientaci v technickém provedení elektrických pohonů umožňující jejich analýzu a syntézu včetně aplikace získaných poznatků při návrhu praktických řešení v dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude seznámen s provedením, druhy, vlastnostmi, účinností, elektromagnetickou kompatibilitou, jištěním, bezpečností a spolehlivostí elektrických strojů a pohonů. Obsahem předmětu jsou dále normy a technická dokumentace v oblasti elektrických pohonů, příklady dimenzování elektrických motorů pro různé typy zatížení, návrh a zpětné vlivy regulovaných pohonů na síť. Seznámit studenty s jednotlivými komponenty elektrického pohonu, jejich typy, provedením a vlastnostmi potřebnými pro jejich projektování. Po absolvování předmětu student získá přehled a orientaci v technickém provedení elektrických pohonů umožňující jejich analýzu a syntézu včetně aplikace získaných poznatků při návrhu praktických řešení v dané oblasti.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu vypracované přednášejícím [1] Skalický, J.: Navrhování elektrických pohonů

Doporučená literatura:

[2] Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J.: Elektrické pohony, ČVUT Praha, 1999 [3] Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči, ZČU v Plzni, 2002 Boldea, I., Nasar, S. A.: Electric Drives. CRC Press, London, New York, Washington D. S., 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení (max. 16 bodů). Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů (max. 16 bodů). Semestrální projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce max. 8 bodů). Typ zkoušky: Písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Druhy, základní pojmy a pracovní stavy elektrického pohonu, viz opora [1,2] 2.Provedení elektrických strojů a jejich označování, viz opora [1] 3.Základní a provozní vlastnosti elektrických motorů, viz opora [1,2] 4.Druhy zatížení a dimenzování elektrického motoru, viz opora [1,2] 5.Regulované pohony se stejnosměrnými motory s cizím buzením, viz opora [1,2] 6.Regulované pohony s asynchronními motory, viz opora [1,2,3] 7.Energetika elektrického motoru a elektrického pohonu, viz opora [1,2] 8.Účinnosti regulovaných elektrických pohonů, viz opora [1] 9.Elektromagnetická kompatibilita regulovaných elektrických pohonů, viz opora [1,2] 10.Zásady pro projektování pohonů ve shodě s předpisy EMC, viz opora [1] 11.Logické řízení elektrických pohonů, viz opora [1,2,3] 12.Bezpečnost a spolehlivost elektrických pohonů, viz opora [1] 13.Jištění elektrických pohonů, viz opora [1,2,3] 14.Náhradní zdroje elektrické energie, viz opora [1] Cvičení: Úvod, značky a popisy, odborná terminologie elektrických pohonů, viz opora Normy a technická dokumentace v oblasti elektrických pohonů, viz opora Simulační modely výkonových rozvodů s elektrickými regulovanými pohony. Individuální zadání projektu. Příklady dimenzování motorů pro různé druhy zatížení Dimenzování motorů metodou ekvivalentního momentu. Test. č. 1. Ztráty v asynchronních motorech Návrh asynchronního motoru pro regulovaný pohon s měničem kmitočtu Zpětné vlivy regulovaného pohonu na síť Test č. 2. Vyhodnocení, zápočet Laboratoře: Seznámení s provozním řádem laboratoře. Prezentace měřící techniky pro měření na elektrických pohonech Laboratorní úloha č.1. Měření účinnosti asynchronního motoru Laboratorní úloha č.2. Měření účinností na střídavém regulovaném pohonu Laboratorní úlohy č.3. Měření rušení střídavého regulovaného pohonu Laboratorní úlohy č.4 a 5. Logické řízení. Měření na bezpečnostním modulu Projekty: 1. Individuální zadání parametrů silového rozvodu pohonu. Návrh zadaných komponent a jejich parametrů 2. Sestavení simulačního obvodu zadaného obvodu a jeho analýza. Vyhodnocení zadaných veličin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 17  0
                Test 1 Písemka 5  0
                Test 2 Písemka 5  0
                Projekt Projekt 8  0
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve výuce 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní