420-4021/01 – Diplomový projekt I (DP I)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity10
Garant předmětuIng. Stanislav Zajaczek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu znát zásady a umět samostatně tvořit a řešit zadané projekty. Seznámení s obecnými zásadami obsahu, formy a metod postupu řešení zadané inženýrské diplomové práce a vlastní příprava na úspěšné konkrétním řešení samostatných projektů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Projekty seminární práce se zadávají z oblasti projektování elektrických zařízení a technologií, legislativní činnosti v oblasti bezpečnosti strojů a zařízení, elektrického světla, elektrických strojů a pohonů, apod. Práce je zakončena včasným odevzdáváním projektu v písemné i elektronické formě.

Povinná literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Doporučená literatura:

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce dle směrnice uvedené na www. stránkách FEI, VŠB-TU Ostrava. Normy: ČSN ISO 690, ČSN 010 194. Případně další doporučená literatura podle pokynů vedoucího diplomové práce. Mandatory guidance covering the preparation of the thesis according to directive listed on the FEECS website, VSB-TU Ostrava, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace, hodnocení plnění cílů, předkládání publikovatelných výstupů, předběžné prezentace výsledků, korekce. Finální verze závěrečné práce odevzdaná do IS Edison musí splňovat fakultní Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. V opačném případě nemusí vedoucí práce udělit zápočet za diplomový seminář.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Formální stránka DP (1., 2. a 3. týden) Struktura DP, požadavky, seznámení s pravidly Pravidla spolupráce s firmou a tajné části. Formální uspořádání DP (okraje atd.) Praktické ukázky v programu Word. Struktura DP dle pravidel (rozbor obsahu jednotlivých části) 2. Pokročilé SW nástroje pro DP (4. a 5. týden) Word pro DP, kvalitní grafické části a obrázků (Visio, ConceptDraw) Alternativa k word - LATECH, transfer z EPLAN P8, EB, apod. 3. Citace a práce s odbornou literaturou (6. a 7. týden) Proč, kde, jak citovat, forma citace, praktické části DP. Elektronické zdroje odborné literatury a práce s nimi 4. Kvalitní prezentace DP (8. a 9. týden) Prověření znalostí z oblasti citací, forma prezentace, doporučená struktura prezentace - literatura ke studiu Základy rétoriky, obsah jednotlivých slide, chyby v prezentaci, korekce Ukázka příkladné prezentace a špatné prezentace, diskuse 5. Konzultace k formálním problémům DP (10. a 14. týden), konzultace k k prezentacím Projektová část: Individuální diplomová práce každého studenta, rozbor, výběr vhodné metody a postupu řešení. Laboratoře: Práce na návrhu a realizaci diplomové práce v laboratoři a konzultace diplomantů s vedoucím.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní