420-4022/01 – Diplomový projekt II (DP II)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity20
Garant předmětuIng. Stanislav Zajaczek, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu znát a umět samostatně přistupovat ke zpracování zadaného úkolu - diplomové práce a s ní souvisejících aktivit. Prokázat při konzultacích s odborníky na odborných katedrách i v praxi aplikovat získané teoretické znalosti do zadaného projektu, dovede se orientovat v procesu tvorby dokumentu, citací použitých zdrojů a prezentovat samostatně výsledky své práce, apod.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seminární práce jsou zaměřeny na části: - teoretického rozboru zadaného problému - posouzení stávajícího stavu z hlediska nevýhod řešení - návrh alternativ možného řešení problému - vyhodnocení optimální varianty např. využitím kriteriálních funkcí - technické a ekonomické zhodnocení projektu včetně samostatného závěrečného doporučení - zhodnocení inovačního potenciálu, apod.

Povinná literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce. Individually recommended reading according to the instructions supervisor.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace, hodnocení plnění cílů, předkládání publikovatelných výstupů, předběžné prezentace výsledků, korekce. Finální verze závěrečné práce odevzdaná do IS Edison musí splňovat fakultní Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. V opačném případě nemusí vedoucí práce udělit zápočet za diplomový seminář.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Prostředky pro editaci a způsob vazby. Součásti diplomové práce v elektronické podobě. Organizační požadavky k průběhu státních závěrečných zkoušek a obhajoby diplomové práce, konzultace diplomantů k souboru témat státních zkoušek z oboru. Laboratoře: Práce na návrhu a realizaci realizační diplomové práce v laboratoři a konzultace diplomantů s vedoucími diplomových prací (každý týden) Projekty: Individuální diplomová práce každého studenta.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní