420-4023/01 – Zabezpečovací a protipožární systémy 1 (ZPS1)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s platným postupem při realizaci projektu v oblasti instalace EPS, EZS a CCTV systémů v budovách a vybraných objektech na základě požadavků současné legislativy a platných norem. Studenti budou mít možnost aplikovat získané znalosti při realizaci vzorového projektu EPS a EZS ve vybrané budově. Studenti bude po absolvování předmětu „Zabezpečovací a protipožární systémy 1“ mít přehled, znalost odborných termínů a schopnost komunikace s projektantem elektro při realizaci instalace EPS a EZS systémů v budovách a vybraných objektech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) slouží k zabezpečení nejen domu, ale i jeho venkovní ochrany (oplocení, infrazávory, mikrovlnné bariéry, …). Ideální propojení mezi ústřednou, čidly a kódovou klávesnicí z důvodu nižších nároků na pravidelný servis je pomocí drátových rozvodů. V objektech, kde to není možné, lze s výhodou použít bezdrátové zabezpečovací systémy. Elektronické protipožární systémy (EPS). Pro správný návrh elektronického protipožárního systému je důležité posouzení stavby. EPS sice nezabrání vzniku požáru, ale signalizuje včas problém. Tím eliminuje případné škody. Protipožární čidla mohou být součástí zabezpečovacího systému. Kamerové systémy (CCTV) slouží ke sledování prostor a je možné je nejen propojit s elektronickým zabezpečovacím systémem, ale taky obraz z videa při poplachu zobrazit prostřednictvím internetu přímo na počítači. Jak analogové, tak IP kamery mohou být ovládané z počítače. Termovizní kamery je možné zařadit do systémů EZS.

Povinná literatura:

1. Křeček S.; Příručka zabezpečovací techniky, Blatenská tiskárna, s.r.o, Blatná 2006, ISBN 80-902938-2-4 2. Heřman J.; Elektrotechnické a telekomunikační instalace, Dashofer Holding, Praha, 2007, ISBN 80-86897-06-0

Doporučená literatura:

1. Norma EN 54-1 Elektrická požární signalizace 2. Normy EN 54-2 až 25 (Současná legislativa, platné normy) 3. Norma ČSN EN 50131 4. Solid Team Olomouc; Elektro v praxi 2012 5. Tkotz K.; Příručka pro elektrotechnika, Europa Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-86706-13-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Dva kontrolní testy ověřující znalost systému Reliance 4 (20 bodů) • Individuální semestrální projekt na zadané téma (20 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznam přednášek: 1. Technické elektro-zařízení budov. 2. Automatizace v budovách. 3. Porovnání klasické a sběrnicové elektroinstalace v budovách. 4. Současná legislativa a platné normy, vztahující se k instalaci EPS, EZS a CCTV. 5. Úvod do poplachových systémů 6. Princip činnosti systému EPS, hlásiče (kouře, teplot, atd.), prvky instalací. 7. Parametry systému EPS, volba umístění hlásičů, výstupy systémů, plané poplachy, montáž systémů elektrické požární signalizace. 8. Přezkoušení a předání systémů EPS, provoz, údržba a servis systémů EPS, instalace zařízení pro potlačení požáru. 9. Základní terminologie v oblasti Elektronických zabezpečovacích systémů, tržní rozdělení EZS, rozdělení prvků EZS, prvky plášťové a prostorové ochrany. 10. Prvky tísňového hlášení, prvky předmětové ochrany, vysvětlení principu činnosti používaných snímačů EZS. 11. Prvky perimetrické ochrany, ústředny, ovládací a indikační zařízení, doplňková zařízení ústředen EZS. 12. Systémy průmyslové televize (CCTV) – teoretické základy videotechniky, snímání obrazu, CCD kamera. 13. Objektivy, příslušenství kamer, přenos videosignálu. 14. Zařízení na zpracování videosignálu, záznam obrazu, zřizování systémů CCTV. Seznam cvičení: 1. Popis realizace projektové dokumentace (výkresová část, technická zpráva) zařízení silnoproudé elektrotechniky v budovách (klasická elektroinstalace). 2. Princip měření neelektrických veličin. 3. Měření základních parametrů snímačů EPS a EZS. 4. Základní principy řízení provozně technických funkcí v budovách. 5. Tvorba jednoduchého programu na řízení provozně technických funkcí v budovách pomocí mikrosystému LOGO! 6. Představení sběrnicového systému NIKOBUS, realizace jednoduchého programu na řízení provozně technických funkcí v budovách pomocí NIKOBUS. 7. Zápočtová písemka I. 8. Popis realizace projektové dokumentace (výkresová část, technická zpráva) zařízení slaboproudé elektrotechniky v budovách 9. Popis realizace projektové dokumentace (výkresová část, technická zpráva) sběrnicového systému. 10. Zřizování systémů EPS - projektování 11. Zřizování systémů EZS - projektování 12. Zřizování systémů CCTV - projektování 13. Zápočtová písemka II. 14. Konzultace Písemné práce: 1. Vědomostní test 1 2. Vědomostní test 2

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení každého studenta by měla být minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní