420-4024/02 – Řízená praxe ve smluvních organizacích (RP)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity8
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+120
kombinovaná Zápočet 0+120

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu znát principy a zásady individuální a především týmové práce na konkrétních technicko-realizačních projektech. Cílem předmětu je seznámení studenta s chodem firmy, s jejich „kulturou“, s řešenými odbornými problémy a projekty. Studenti získají cenné znalosti a dovednosti ve studovaném oboru projektování elektrických zařízení, ale i poznatky o řízení firmy.

Vyučovací metody

Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní řízené praxe studenta je cílevědomá příprava v konkrétním projektovém, rozpočtovém, technickém, apod. oddělení firmy. Firmy jsou pečlivě vybírány garantem studijního programu a vedením fakulty. Následně jsou nabídnuty studentům k volbě v seznamu schválených. Každoročně se ověřuje i kvality firmy, posuzuje se náplň a vhodnost zaměření firmy i její požadavky na studenta, které musí být v souladu s cíli studijního programu. Její činnost a plnění úkolů studenty v praxi je také průběžně kontrolována a hodnocena pedagogem. Studenti si tak velmi vhodně doplní své teoretické znalosti získané předchozím studiem předmětů a získají ty potřebné praktické dovednosti, které zvýší jejich míru uplatnění na trhu práce.

Povinná literatura:

Literatura dle doporučení firmy nebo jejích konzultantů.

Doporučená literatura:

Normy, vyhlášky, technické studie, apod. Literature as recommended by the company or its consultants.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hospitace garanta a vyučujícího ve spolupracujících firmách, příp. společné konzultace se studenty a konzultanty ve firmě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se s legislativou a BOZP poučení studentů vykonávající řízenou praxi/stáž ve firmě dle chváleného seznamu, vymezení kompetencí, hospitace vyučujícího. 2. Seznámení se s cíli a náplní praxe/stáže, je-li současně zadaná i diplomová práce z firmy, kde je praxe vykonávaná, určení odborného konzultanta této práce. 3. Organizační záležitosti spojené s praktickou činností na pracovišti mimo VŠB-TUO. 4. Náplň a rozsah závěrečné zprávy z řízené praxe/stáže. 5. Obhajoba výsledků činnosti studenta na praxi/stáži v rámci prezentace před katedrou a studenty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
        Potvrzení o praxy Praxe   1
Rozsah povinné účasti: povinná účast na praxi

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní