420-4025/02 – Modelování silnoproudých systémů I (MSS I)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity7
Garant předmětuIng. Petr Orság, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Orság, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude znát základní druhy studií elektrických napájecích sítí, způsoby získávání vstupních dat, metodami simulací a tvorbou výstupních zpráv s jasně definovanými závěry zhodnocujícími prezentované hodnoty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Počítačem podporované studie silnoproudých systémů prošly za posledních 30 let bouřlivým rozvojem. Dnes jsou již běžnou součástí rozsáhlých projektů silnoproudých instalací. Tyto studie umožňují analyzovat provozní vlastnosti a stabilitu napájecích sítí v provozních i předpokládaných poruchových režimech, umožňují optimalizovat a správně nadimenzovat jištění, kabely spínací a jisticí přístroje a další předměty elektrické instalace.

Povinná literatura:

1. Dudek, J. Projekce a konstrukce vyhrazených technických zařízení elektro I., Modelování a simulace silnoproudých systémů. Učební text, 204 stran, VŠB-TU Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3535-8 2. ČSN EN 60909-0: Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů 3. ČSN IEC 909-2: Data pro výpočty zkratových proudů v souladu s IEC 909: 1988 4. ČSN 34 1610: Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 5. ČSN 33 2000-4-43 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

Doporučená literatura:

1. IEEE 399/1997 – IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power System Analysis 2. IEEE 141-1993 – IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants 3. ABS – rules for building and classing, steel vessels, 2012. Source: www.eagle.org 4. NFPA 070E Standard for Electrical Safety in the Workplace 5. IEEE 1854 IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 x písemka (modelování vybraných problémů) - 10 b 2 x semestrální projekt - modelování zadaného problému a tvorba výstupní zprávy - 25 b Minimální počet bodů na zápočet je 21 a maximum 35 bodů. Typ zkoušky: Písemná a ústní zkouška

E-learning

1. Dudek, J. Projekce a konstrukce vyhrazených technických zařízení elektro I., Modelování a simulace silnoproudých systémů. Učební text, 204 stran, VŠB-TU Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3535-8 2. ČSN EN 60909-0: Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů 3. ČSN IEC 909-2: Data pro výpočty zkratových proudů v souladu s IEC 909: 1988 4. ČSN 34 1610: Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách 5. ČSN 33 2000-4-43 ed. 2: Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy 6. IEEE 399/1997 – IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power System Analysis 7. IEEE 141-1993 – IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution for Industrial Plants 8. ABS – rules for building and classing, steel vessels, 2012. Zdroj: www.eagle.org 9. NFPA 070E Standard for Electrical Safety in the Workplace 10. IEEE 1854 IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations

Další požadavky na studenta

Student musí mít absolvovány - základní elektrotechnické předpisy, - elektrické stroje (znalost principů elektrických strojů)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Přehled simulačních programů pro matematické modelování silnoproudých systémů. Základní pojmy, matematický model systému, typy simulací a simulační metody. 2. Úvod do modelování v programu Matlab-Simulink. Charakteristika prostředí, základní funkce a knihovny modelů. Modelování jednoduchých obvodů v ustáleném stavu a přechodném ději. Zpracovaní a vizualizace simulačních dat. 3. Úvod do modelování v programu EMTP-ATP. Charakteristika prostředí, základní funkce a knihovny modelů. Modelování jednoduchých obvodů v ustáleném stavu a přechodném ději. Zpracovaní a vizualizace simulačních dat. 4. Modelování výkonových polovodičových prvků a systémů. Zkreslení veličin obvodu. 5. Modelování průmyslového silnoproudého rozvodu. Prvky rozvodu, topologie a modelování odběrů. Vstupní data simulace. 6. Modelování nesouměrných odběrů. Základní poruchové stavy. 7. Výkonová bilance průmyslového silnoproudého rozvodu. Účel, tvorba, scénáře odběrů. 8. Analýza zkratů. Modelování zkratových proudů v silnoproudém rozvodu. Vyhledávání a dokumentace vstupních dat simulovaného rozvodu. Simulační scénáře. 9. Modelování zemních spojení v silnoproudém rozvodu. Typy zemních spojení, kompenzace zemních proudů. 10. Modelování úderu blesku do silnoproudého rozvodu a spínacího přepětí. Druhy přepětí. 11. Modelování dlouhého vedení. Ferrantiho jev. 12. Modelování dynamiky rozběhu asynchronního motoru velkého výkonu. Pokles napětí, dovolené úbytky napětí. 13. Návrh dimenzování průmyslového silnoproudého rozvodu. Úbytek napětí, výkonové ztráty, oteplení. 14. Studie obloukových výbojů. Účel a smysl studie, vazba na analýzu zkratů. Cvičení: 1. Numerický matematický model jednoduchého elektrického obvodu. 2. Instalace programu Matlab, seznámení se grafickým uživatelským rozhraním, modelování sériového RLC obvodu, vizualizace a stanovení charakteristických veličin obvodu. 3. Instalace programu EMTP-ATP, seznámení se grafickým uživatelským rozhraním, modelování sériového RLC obvodu, vizualizace a stanovení charakteristických veličin obvodu. 4. Modelování obvodu s řízeným a neřízeným usměrňovačem, analýza zkreslení veličin obvodu v programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP. 5. Modelování zjednodušeného průmyslového silnoproudého rozvodu v programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP, vyhledávání vstupních dat simulovaného rozvodu. 6. Modelování nesouměrného odběru průmyslového silnoproudého rozvodu v programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP, stanovení nesymetrie trojfázové soustavy. 7. Sestavení výkonové bilance pro různé scénáře odběrů průmyslového provozu. 8. Simulace zkratů v silnoproudém rozvodu nízkého napětí v programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP, stanovení charakteristických hodnot zkratového proudu. 9. Simulace zemního spojení v programu Matlab-Simulink/ EMTP-ATP, stanovení hodnoty zhášecí tlumivky. 10. Simulace úderu blesku do venkovního vedení silnoproudého rozvodu v programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP, stanovení hodnoty přepětí. 11. Modelovaní Ferrantiho jevu v programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP. 12. Modelovaní rozběhu asynchronního motoru velkého výkonu v programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP, stanovení hodnoty poklesu napětí. 13. Simulace a návrh dimenzování elektrické instalace nízkého napětí pomocí programu Matlab-Simulink/EMTP-ATP. 14. Zápočtový test, obhajoba projektů. Projekty 1. Výkonová bilance 2. Analýza zkratů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií EST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní