420-4029/01 – Zabezpečovací a protipožární systémy (ZPS)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s platným postupem při realizaci projektu v oblasti instalace EPS, EZS a CCTV systémů v budovách a vybraných objektech na základě požadavků současné legislativy a platných norem. Studenti budou mít možnost aplikovat získané znalosti při realizaci vzorového projektu EPS a EZS ve vybrané budově. Studenti bude po absolvování předmětu „Zabezpečovací a protipožární systémy“ mít přehled, znalost odborných termínů a schopnost komunikace s projektantem elektro při realizaci instalace EPS a EZS systémů v budovách a vybraných objektech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) slouží k zabezpečení nejen domu, ale i jeho venkovní ochrany (oplocení, infrazávory, mikrovlnné bariéry, …). Ideální propojení mezi ústřednou, čidly a kódovou klávesnicí z důvodu nižších nároků na pravidelný servis je pomocí drátových rozvodů. V objektech, kde to není možné, lze s výhodou použít bezdrátové zabezpečovací systémy. Elektronické protipožární systémy (EPS). Pro správný návrh elektronického protipožárního systému je důležité posouzení stavby. EPS sice nezabrání vzniku požáru, ale signalizuje včas problém. Tím eliminuje případné škody. Protipožární čidla mohou být součástí zabezpečovacího systému. Kamerové systémy (CCTV) slouží ke sledování prostor a je možné je nejen propojit s elektronickým zabezpečovacím systémem, ale taky obraz z videa při poplachu zobrazit prostřednictvím internetu přímo na počítači. Jak analogové, tak IP kamery mohou být ovládané z počítače. Termovizní kamery je možné zařadit do systémů EZS.

Povinná literatura:

1. Křeček S.; Příručka zabezpečovací techniky, Blatenská tiskárna, s.r.o, Blatná 2006, ISBN 80-902938-2-4 2. Heřman J.; Elektrotechnické a telekomunikační instalace, Dashofer Holding, Praha, 2007, ISBN 80-86897-06-0

Doporučená literatura:

1. Norma EN 54-1 Elektrická požární signalizace 2. Normy EN 54-2 až 25 (Současná legislativa, platné normy) 3. Norma ČSN EN 50131 4. Solid Team Olomouc; Elektro v praxi 2012 5. Tkotz K.; Příručka pro elektrotechnika, Europa Sobotáles, Praha 2006, ISBN 80-86706-13-3 6.Norris, Clive (2003). "From Personal to Digital: CCTV, the panopticon, and the technological mediation of suspicion and social control". In Lyon, David. Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk, and Digital Discrimination. Psychology Press. ISBN 9780415278737

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Dva kontrolní testy ověřující znalost (20 bodů) • Individuální semestrální projekt na zadané téma (20 bodů) • Zápočtový test (60 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznam přednášek: 1. Elektrická požární signalizace (EPS) - úvod, základní terminologie. 2. Současná legislativa a platné normy vztahující se k instalaci EPS. 3. Princip činnosti systému EPS, hlásiče (kouře, teplot, atd.), prvky instalací. 4. Parametry systému EPS, volba umístění hlásičů, výstupy systémů, plané poplachy, montáž systémů elektrické požární signalizace. 5. Požární hlásiče - rozdělení, ústředny elektrické požární signalizace. 6. Protipožární zařízení objektů, provoz elektrické požární signalizace EPS. 7. Projektování systémů elektrické požární signalizace. 8. Základní terminologie v oblasti Elektrických zabezpečovacích systémů (EZS), tržní rozdělení EZS, rozdělení prvků EZS. 9. Skupina norem pro Elektrické zabezpečovací systémy, schematické značky. 10. Zřizování, projektování a montáž EZS. 11. Stupně zabezpečení a klasifikace prostředí. 12. Pásma střežení - ochrana osob, budov, prostor a předmětů (perimetrické střežení, střežení pláště budovy). 13. Střežení prostoru, střežení předmětů. 14. Instalace zabezpečovacího zařízení, poplachové ústředny EZS, příklad aplikace EZS a KNX. 15. Zápočtová písemka III. Seznam cvičení: 1. Pohybové detektory DG55+, DG65+, Paradoor 460, Paradome DG467, GLASSTREK DG457, Safe Protector 950. 2. Pohybové detektory CURTAIN-PM, HD78F, NV780MX, NV75MX, NVX80, Vision 525DM, DM70. 3. Bezdrátové detektory tříštění skla G550, akcelerometr GS250, kouřový detektor SD360, IR detektor pohybu, opticko-teplotní požární hlásič DP721RTA, autonomní detektor CO M-330, detektor plynu SD-EGC-983N. 4. Bezdrátové ovladače REM101, REM2, REM25, Bella-3EU poplachová siréna, SR130 venkovní bezdrátová siréna s blikačem, moduly dveřního kontaktu ZC1 a DCTXP2, miniaturní magnetický kontakt DCT2. 5. LCD klávesnice Digiplex K641R s integrovaným přístupový modulem, bezkontaktní PROXIMITY čtečka s klávesnicí R915. 6. Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému EVOHD a EVO192. 7. Zápočtová písemka I. 8. Moduly bezdrátového rozšíření RTX3, bezdrátový modul PGM MG-2WPGM, modul výstupů APR3-PGM4. 9. Modul opakovače a oddělovače sběrnice HUB2, jedno-zónový rozšiřovací modul DGP2-ZX1, modul kontroly přístupu ACM12. 10. Sběrnicový modul ZX8 a PGM82, sběrnicový modul APR3-ZX4, 8/16ATZ zónový sběrnicový expandér ZX82. 11. GSM/GPRS/SMS komunikátor PCS250, komunikační modul PCS260E, hlasový telefonní komunikátor VDMP3, komunikační rozhraní APR-PRT3, LAN komunikační modul Paradox IP150. 12. Komunikační převodník UC300, pult centralizované ochrany IPR512 IP. 13. Zápočtová písemka II. 14. Konzultace. Písemné práce: 1. Vědomostní test 1 2. Vědomostní test 2

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení každého studenta by měla být minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií ZPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní