420-6001/01 – Diagnostika elektrických veličin (DEV)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 7+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je naučit studenty tvůrčím způsobem analyzovat jevy buzené neharmonickými periodickými průběhy elektrických veličin důsledným uplatňováním fyzikálních zákonů elektromagnetických jevů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Provozní diagnostika měřených průběhů napětí a proudů, posuzování jejich zkreslení. Identifikace obvodových parametrů elektromagnetických jevů buzených neharmonickými průběhy napětí a proudů. Nové metody grafické analýzy neharmonických veličin metodami numerické matematiky.

Povinná literatura:

Kijonka, J., Orság, P., Bednár, I.: Nové metody elektrotechniky nesinusových průběhů napětí a proudů. 115 stran, VŠB - TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-813-5 R. Dugan, M. McGranaghan, A. Santoso and H. Beaty, Electrical Power Systems Quality, 3rd edition, McGraw- Hill, New-York, 2012 Benysek, B., Pasko, M.: Power Theories for Improved Power Quality, Springer – Verlag London 2012

Doporučená literatura:

Mayer, D.: Elektrodynamika v energetice. BEN Praha 2005, ISBN 80-7300-164-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Do konce 14. týdne v semestru musí student konzultovat a odevzdat oba projekty.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: • Kvalita a kvantita elektromagnetických jevů, vymezení pojmů napětí, proud, výkon, práce. • Skalární součin měřitelných časových funkcí, bázová funkce, integrální transformace časových funkcí, definice efektivní hodnoty skalárním součinem, aktivní a fiktivní složka výkonů, veličin a imitancí. • Analýza periodických neharmonických funkcí Fourierovou řadou. • Diskuze výkonů stanovených pomocí Fourierovy řady. • Elementární modely elektromagnetických jevů, princip ekvivalence a duality. • Definice parametrů elektromagnetických jevů, vymezení reaktivní složky výkonu, veličin a imitancí. • Analýza elementárních obvodů, definice časové konstanty a činitele jakosti. • Vymezení neaktivní složky výkonu, stav naprázdno a nakrátko. • Transformace obvodovových rovnic. • Frekvenční spektra výkonů, konverze frekvenčních spekter, Tellegenova věta. • Grafické metody analýzy. • Numerické metody zpracování měřených obvodových veličin. • Určování účinnosti a koeficientů výkonů. • Elektromagnetické interference a kompatibilita. • Rozbor a zadání 1. semestrální práce. • Rozbor výkonů určovaných pomocí Fourierovy řady. • Výpočet parametrů elektromagnetického jevu ze známých průběhů veličin. • Určování aktivních a reaktivních složek výkonů, veličin a imitancí. • Modelování stavu naprázdno a nakrátko, vytváření matematických modelů a náhradních schémat obvodů s bezeztrátovými prvky. • Rozbor a zadání 2. semestrální práce. • Analýza obvodů aplikací Tellegenovy věty. • Určování činitelů jakosti, ztrátových úhlů a časových konstant pomocí skalárních součinů veličin. • Diskuze moderních metod zpracování signálů. • Rozbory a diskuze odevzdaných semestrálních prací. Semestrální projekty: • 1. V elementárním modelu elektromagnetického jevu se zadanými parametry při napájení ze zdroje neharmonického průběhu veličin vyjádřených součtem dvou harmonických průběhů různých kmitočtů určete okamžité hodnoty napětí, proudů, výkonů, efektivní hodnoty napětí, proudů, zdánlivý výkon, aktivní a reaktivní složky napětí, proudů, výkonů, energie a graficky je zobrazte. • 2. Pro zadané hodnoty proudu a napětí střídavého neharmonického průběhu určete hodnoty obvodových parametrů elektromagnetického jevu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.