420-6003/01 – Teorie elektronických obvodů (TEO)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Josef PunčochářGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+0
kombinovaná Zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zvládne řešení elektronických obvodů s moderními i klasickými zesilovacími strukturami. Analýza je rozdělena na část zabývající se strukturami s ideálními zesilovacími prvky a na část zabývající se vlivem reálných vlastností zesilovacích struktur ve frekvenční i časové oblasti (lineárních i nelineárních) - na zkoumání vybraných operačních sítí (zesilovače, filtry RC, usměrňovače). K řešení lineárních obvodů je využito zobecněné metody uzlových napětí, nulorové metody řešení obvodů a metody grafů signálových toků

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Řešení elektronických obvodů s moderními i klasickými zesilovacími strukturami. Analýza je rozdělena na část zabývající se strukturami s ideálními zesilovacími prvky a na část zabývající se vlivem reálných vlastností zesilovacích struktur ve frekvenční i časové oblasti (lineárních i nelineárních) - na zkoumání vybraných operačních sítí (zesilovače, filtry RC, usměrňovače). K řešení lineárních obvodů je využito zobecněné metody uzlových napětí, nulorové metody řešení obvodů a metody grafů signálových toků

Povinná literatura:

Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. Skriptum, VŠB-TU Ostrava 2002 Mohylová, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky -Sbírka příkladů, VŠB-TU Ostrava 2002 Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. Praha, BEN, 2002, 5. doplněné vydání Punčochář,J.: Operační zesilovače - historie a současnost. BEN, Praha 2002 Punčochář, J.: Problematika operačních zesilovačů v elektronice. VŠB - TU Ostrava, FEI, habilitační práce, duben 1996 Punčochář, J.: Pásmové propusti pro velké vstupní signály. In Sdělovací technika č.11, 2009, 2009, 22, 23 Punčochář, J.: Doba zotavení operačních zesilovačů. In Sdělovací technika, 2008, čis. 3/2008, s. 8 - 11 Punčochář, J.: Přiřazení grafu signálových toků operačnímu zesilovači pomocí admitanční matice. In XXXIX. SEŠIT KATEDRY ELEKTROTECHNIKY, Ostrava:VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, 115-120, ISBN 978-80-248-1786-6 Punčochář, J.: Low-Pass Filters SALLEN and KEY With Real Operational Amplifiers. In elektrorevue (elektronický časopis), 2005 Punčochář, J.: Slew rate and step response of the noninverting structure with an operational amplifier.. In Advances in Electrical and Electronic Engineering, No.2, Vol.3/2004, 2004, 185 - 188 Punčochář, J.: Step response of an operational amplifier. In ELEKTROREVUE (elektronický časopis), 2004

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení zadaných problémových úloh z teorie obvodů, diskuse.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Řešení elektronických obvodů s moderními i klasickými zesilovacími strukturami. Analýza je rozdělena na část zabývající se strukturami s ideálními zesilovacími prvky a na část zabývající se vlivem reálných vlastností zesilovacích struktur ve frekvenční i časové oblasti (lineárních i nelineárních) - na zkoumání vybraných operačních sítí (zesilovače, filtry RC, usměrňovače). K řešení lineárních obvodů je využito zobecněné metody uzlových napětí, nulorové metody řešení obvodů a metody grafů signálových toků

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2612V015) Elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2612V015) Elektronika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku