420-8221/01 – Technická zařízení budov III (TZB III)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními způsoby pro zpracování elektrotechnické dokumentace budov a bytů. Studenti budou umět samostatně pracovat s elektrotechnickou dokumentací v uváděném rozsahu. V průběhu semestru studenti vytvoří vlastní projekt elektrotechnické dokumentace daného objektu. Studenti se naučí efektivně využívat moderní prostředky pro tvorbu elektrotechnické dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Terénní práce

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou vnitřních elektrických rozvodů v objektech bytové a občanské výstavby, s navrhováním a stavbou elektrických silových rozvodů v průmyslových provozovnách, s předpisy pro kladení silových elektrických vedení, provedením elektrické instalace dle vnějších vlivů, elektrickou instalací ve zvláštních objektech. Dále se předmět zabývá problematikou přípojek nn, umístěním přípojkové skříně a měřícího zařízení, umělým osvětlením vnitřních prostorů, venkovním osvětlením, ochranou před bleskem a přepětím včetně uzemnění. Studenti budou seznámeni se systémy CAD pro podporu projekční činnosti. Studentům bude zadán samostatný projekt.

Povinná literatura:

1. Fleišer J.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, přednášky. Skripta VUT Brno, 1990 2. Kebrle M.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, cvičení. Skripta VUT Brno, 1990 3. Hála P.: Vnitřní elektrické rozvody. Elektrotechnická příručka, sv. 1. Elektromanagment Brno, 1993 4. Dvořáček K., Sládek D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Dílenská příručka, sv. 5. STRO-M Praha, 1996 5. Normy ČSN a nařízení vlády

Doporučená literatura:

1. Učební texty Katedry elektrotechniky, http://fei.vsb.cz/kat452 2. http://www.tzb-info.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy vybraných teoretických okruhů • Projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní vlastnosti elektrických obvodů, zapojení, obvody stejnosměrné, střídavé jednofázové a třífázové. Základní pojmy elektrotechniky, jednotky a jejich souvislosti. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrickým proudem, účinky elektrického proudu na lidský organizmus, druhy ochran před úrazem elektrickým proudem. 3. Elektrické přístroje, rozdělení, funkce, jistící a spínací přístroje. 4. Osvětlení vnitřních prostorů, základní pojmy, kategorie osvětlení, svítidla, zdroje, osvětlenost, výpočet osvětlení. 5. Předpisy ochrany před bleskem, jímací vedení, svody, uzemnění. 6. Elektroinstalační materiál, vypínače, zásuvky, rozváděče, vodiče, kabely. Vnější vlivy, IP kód, krytí elektrických předmětů, IK kód. 7. Vnitřní rozvody, hlavní domovní vedení, světelné a zásuvkové obvody. Instalace v koupelnách a sprchách. 8. Působení bludných proudů a ochrana stavebních a jiných objektů. 9. Výroba a rozvod elektrické energie, denní diagram spotřeby, elektrárny, sítě. Kogenerační jednotky. Solární systémy. 10. Přípojky nn volným vedením a kabelové, umístění a zapojování měřicích souprav. Předpisy pro kladení elektrických vedení. Rozvody elektrické energie na staveništích, připojování stavebních zařízení. Struktura platby za elektrickou energii. 11. Systémová technika budov a bytů. 12. Základní požadavky regulačních zařízení ve stavební technice a signalizační zařízení, bezpečnostní zařízení. Příklady z oblasti regulace vytápění. 13. Doprava v budovách a bytech – moderní koncepce výtahů, eskalátory, pásová doprava, elektronické pořadače. Využití elektrických strojů v těchto aplikacích. 14. Vyhláška č. 50/1978 Sb., její působnost, oprávnění provádění prací na elektrickém zařízení z hlediska projektování, montáže, výroby, kontroly a revizí elektrického zařízení na stavbách a provozovaných objektech. Revizní zpráva. Laboratorní úlohy: 1. Měření zemního odporu a rezistivity pudy. 2. Světelná domovní instalace. 3. Měření na elektroinstalaci nízkého napětí. 4. Simulace vytápění v budově pomocí moderního spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na všech laboratorních cvičeních, maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3502) Architektura a stavitelství (3501R011) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní