420-8542/01 – Rozvody elektrické energie v dolech a lomech (REEDL)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o aplikacích elektrotechniky v těžebním průmyslu, v rozsahu potřebném pro absolventa Hornicko-geologické fakulty. Cílem je, aby se student pozděj v praxi mohl orientovat v problémech souvisejících s elektrickými zařízeními v průmyslu a jejich provozem. Předpokládá se, že student zde bude v pozici uživatele těchto zařízení, nebo vedoucího pracovníka. Dále si student prohloubí znalosti z oblasti ochrany před úrazem v elektrotechnice a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, se nimiž se může v praxi setkat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty obecně se základy elektrických obvodů, které se dále aplikují na rozvody elektrické energie v lomech. Dále seznamuje se způsobem jejich navrhování, dimenzování a provozování a se základy el. pohonů v lomech, dále pak se způsoby provádění ochran těchto zařízení proti úrazu elektrickým proudem.

Povinná literatura:

Hornická elektrotechnika III, Jan Šoral, VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

Sylaby přednášek a cvičení od vyučujícího, internetové odkazy, odborné firemní manuály.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuze vyučujícího se studenty o problematice. Test v průběhu semestru. Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování testu, aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Technická normalizace - definice, obsah, systém označování, instituce, zřizovací zákony, technické požadavky, technické předpisy, harmonizovaná a určená norma, bezpečný výrobek. - Technická dokumentace v oblasti elektrotechniky, značky, označování veličin, popisy na výkresech, druhy a pravidla tvorby výkresové dokumentace, odborná terminologie. - Elektrické zařízení, definice, rozdělení, základní požadavky k zajištění BP. - Druhy rozvodných sítí a jejich označování. - Základy přenosu a rozvodu el. energie. - Dimenzování vedení. - Jištění elektrických rozvodů. - Stupně zajištění dodávky el. energie, záložní (náhradní) zdroje. - Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3, dokumentace o určení. Druhy prostředí dle staré normy ČSN 33 0300, opatření ke snížení vlivu, krytí elektrických zařízení. - Provedení elektrických strojů z hlediska montáže, chlazení a krytí - rozdělení, systémy označování, příklady, základní definice a pojmy, základní vlastnosti ES dle normy. - Kontaktní a bezkontaktní logické řízení (např. pro ovládání připojení zátěže - motoru, spouštění Y-D apod.) - Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu. - Koncepce rozvodu nn a vn v hlubinných dolech. - Koncepce rozvodu nn a vn v povrchových dolech a lomech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.