420-8603/01 – Technologie elektrotechnické výroby (TEV)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty a technologiemi používanými při výrobě elektrotechnických materiálů, součástek, strojů a zařízení. Rozsahu je volen pro odborníky v oboru management kvality. Student je po absolvování schopen se orientovat v problematice elektrotechnické výroby, komunikovat s pracovníky v této výrobě, identifikovat případné problémy. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (normy, literatura, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity
Exkurze

Anotace

Předmět seznamuje studenty s technologiemi používanými při výrobě elektrotechnických součástek, strojů a zařízení, jak v oblasti takzvané silnoproudé, tak slaboproudé elektrotechniky. Zabývá se výrobou vodivých, polovodivých a izolačních materiálů. Následně jejich využitím, tedy výrobou polovodičových součástek, pasivních součástek, výrobou plošných spojů a pájením, vinutím elektrických strojů. Na cvičení se studenti blíže seznámí s vybranými technologiemi v laboratorních cvičeních a formou exkurzí do výrobních podniků.

Povinná literatura:

ŠAVEL, Josef. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 4. rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2005. 314 stran. ISBN 80-7300-190-X. MACH, Pavel, Vlastimil SKOČIL a Jan URBÁNEK. Montáž v elektronice: pouzdření aktivních součástek, plošné spoje. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 440 stran. ISBN 80-01-02392-3. Askeland, D., R., Phule., P., P.: The Science and Engineering of Materials. Thomson Brook/Cole 2003. 1006 stran. ISBN 978-81-315-0321-8.

Doporučená literatura:

ŠAVEL, Josef a Irena ŠTĚPAŘOVÁ. Elektrotechnologie v praxi. Praha: Grada Publishing, 2009. 121stran. ISBN 978-80-247-2929-9. Banerjee, G.K.: Electrical and Electronic Engineering Materials , PHI Learning Pvt. Ltd., 2015. 360 stran. ISBN 978-81-203-5014-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Tři laboratorních měření a vypracování protokolů (3*8 bodů = 24 bodů). Semestrální projekty na zadané téma (11 bodů).

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod, harmonogram a podmínky absolvování předmětu. Rozdělení elektrotechnických materiálů, vodiče, izolanty, polovodiče, magnetické materiály, materiály pro optoelektroniku. 2. Základní fyzikální vlastnosti a technické parametry materiálů pro elektrotechniku. Změny vlastností materiálů změnou struktury a změnou složení. 3. Technologie tenkých vrstev, napařování, naprašování, aplikace. Technologie tlustých vrstev, sítotisk, aplikace. 4. Výroba elektroizolačních materiálů anorganických, vrstvených a plastových. Výroba vodivých materiálů pro vodiče, kontakty a speciální účely (odporové materály, uhlík). 5. Výroba pasivních elektrických součástek. 6. Fyzikální podstata polovodivosti, výroba polovodičových materiálů. 7. Výroba polovodičových součástek a integrovaných obvodů. 8. Technologie plošných spojů, návrh a konstrukce plošných spojů, leptání plošných spojů. Plošné spoje a technologie povrchové montáže (SMD). 9. Strojové osazování plošných spojů, další druhy spojů v mikroelektronice, flexibilní plošné spoje. Pájení v elektrotechnice. 10. Výroba vinutí v elektrických součástkách a strojích. 11. Magnetické materiály pro elektrotechniku a jejich výroba. 12. Výroba magnetických obvodů elektrických strojů. 13. Montáž elektrických strojů točivých a netočivých. 14. Výroba rozvaděčů, materiály, dimenzování rozvaděčů. Osnova cvičení: 1. Úvod, bezpečnostní školení, zadání semestrálního projektu. 2. Měření vlastností izolantů, měrný odpor, permitivita. 3. Měření vlastností vodičů, měrný odpor, teplotní závislost odporu. 4. Měření vlastností magnetických materiálů, permeabilita, ztráty. 5. Návrh plošných spojů. 6. Výroba plošného spoje. 7. Pájení. 8+9. Exkurze. 10+11. Exkurze. 12+13. Exkurze. 14. Závěrěčný test, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Absolvování 80% cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Inteligentní řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2019/2020 letní