420-8702/02 – Bezpečnost v elektrotechnice (BvE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student znát aktuální základní bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrických zařízeních tak, aby splňoval předepsané požadavky pro samostatné laboratorní měření v laboratořích VŠB-TU.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je zopakovat, prohloubit a aktualizovat znění základních bezpečnostních předpisů týkajících se činnosti na elektrických zařízeních pro studenty 1. roč. bakalářského a navazujícího studia oboru Mechatronika tak, aby se po řádném ověření jejich znalostí stali pracovníky poučenými ve smyslu ustanovení §4, vyhl. čís. 50/1978 Sb. a mohli provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích univerzity.

Povinná literatura:

Dudek, J.: Bezpečnost v elektrotechnice - učební text, VŠB-TU Ostrava 2010, ISBN 978-80-248-2562-5 skriptum je ke stažení na níže uvedené adrese: http://www.fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/FEI/bezpecnost/bezpecnost_v_elektrotechnice-ucebni_text.pdf

Doporučená literatura:

Meduna V.: Bezpečnost práce v laboratořích FEI, http://fei1.vsb.cz/kat420/ Honys V., Kříž M.: Ochrana před úrazem elektřinou Kočí M.: Bezpečnost práce v elektrotechnice Platné normy a předpisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Písemná zkouška z předpisů po absolvování přednášek

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnost, pojmy význam, platná legislativa - legislativní rámec, kvalifikace osob dle Vyhl.50/1978, Zák. 262/2006-zákoník práce, zákon 22/1997, NV 17/2003 Sb., NV 176/2008 Sb., vyhrazená technická zařízení 2. Barevné značení – vodiče, sdělovače, ovládače - barevné značení vodičů ČSN EN 60445 ed.3, ČSN EN 60446 ed.2, ČSN 33 0165, kódování ovladačů, sdělovačů ČSN EN 60073 ed.2, výstražné tabulky 3. Základní principy ochrany před úrazem el. proudem - filosofie ochrany před úrazem el. proudem (ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2), prostředí, dotyková napětí (ČSN 33 2000 – 3, ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2) 4. Napájecí sítě (ČSN 33 2000 – 3) - možné způsoby dosažení ochrany před úrazem el. proudem (ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2), vnější vlivy a krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000 – 3, ČSN EN 60529 ) 5. Vedení – dimenzování a jištění vedení, přípustné proudové zatížení ČSN 33 2000 – 5 – 52, ČSN 33 2000 – 5 – 523 ed.2, jistící prvky v síti nn. 6. Práce pod napětím, obsluha a práce na el. zařízení - zajištění pracoviště, smluvené dorozumívání, důležité věci z ČSN EN 50110 ed.2, definice ochranného prostoru, zóny přiblížení, zajištění pracoviště bez napětí 7. První pomoc při úrazech elektrickým proudem, hašení el. zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemný test na začátku semestru Písemná zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: povinná účast na všech laboratorních cvičeních, maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní