430-2221/01 – Semestrální projekt Ia (SP1a)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL70 doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně pracovat na zadaném odborném tématu. Je to důležitá průprava pro přípravu bakalářské diplomové práce a jeho další odborné práce v zaměstnání. Studenti takto budou umět samostatně řešit zadané odborné téma.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Semestrální projekt je samostatná práce studenta v rozsahu 4 hodin týdně práce v laboratoři. Volba tématu tohoto semestrálního projektu závisí na zaměření, které student studuje. Témata vypisují přednášející a cvičící buď v rámci povinného předmětu v daném ročníku nebo předmětu v zaměření.

Povinná literatura:

Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Doporučená literatura:

Závazné pokyny pro vypracování závěrečných prací, FEI VŠB-TUO

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, v elektronické nebo písemné formě, ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Každý student si může vybrat tento volitelný předmět při zápisu na začátku semestru. Vybere si jeden z projektů, které vypisují garanti jenotlivých předmětů v daném semestru podle zaměření. Studenti zpracují samostatný projekt v příslušné laboratoři, která projekt vypsala s využitím příslušné laboratorní a výpočetní techniky. Projekt může být rovněž zpracován ve spolupráci s průmyslovými partnery. Témata: - Návrh a realizace brzdové soustavy demonstračního vozidla s elektrickým pohonem - Návrh a realizace modelu LIN bus s využitím komponentů elektronického systému osvětlení Varroc - Návrh a realizace osvětlovací soustavy demonstračního vozidla s elektrickým pohonem - Návrh a realizace systému servořízení demonstračního vozidla s elektrickým pohonem - Pokročilá emisní analýza vznětových a zážehových motorů - Diagnostika palubních systémů při výrobním procesu HMMC -Problematika ESD ve vztahu k řídicím a diagnostickým systémům při výrobním procesu HMMC - Návrh a realizace řídicí jednotky centrální elektroniky (CCU) pro vozidlo s elektrickým pohonem Democar - Návrh a realizace elektronické jednotky řízení vstřikování při spalování ethanolu E85 - Diagnostika elektronických asistenčních systémů při výrobním procesu HMMC - Návrh a praktická realizace koncepce managementu napájení vozidla s elektrickým pohonem Democar - Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektronického systému servořízení elektromobilu Democar - Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektronického systému pohonu 4x4 elektromobilu Democar - Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektrohydraulického systému brzd elektromobilu Democar

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Hodnocení postupu řešení a dílčích výsledků bakalářské práce Semestrální projekt  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku