430-2221/01 – Semester Project Ia (SP1a)

Gurantor departmentDepartment of ElectronicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAL70 doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. opics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Teaching methods

Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Compulsory literature:

Individually recommended literature for the semestral work.

Recommended literature:

BINDING GUIDELINES FOR WRITING BACHELOR’S/MASTER’S/PHD THESES

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, v elektronické nebo písemné formě, ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři.

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no additional requirements for students.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Each student chooses one of the projects. Themes

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit  
        Evaluation of partial results of bachelor thesis Semestral project  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B3973) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3973) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner