430-2221/03 – Semestrální projekt Ia (SP1a)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
PAL70 doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
PAV15 Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D.
SIM01 Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně pracovat na zadaném odborném tématu. Je to důležitá průprava pro přípravu bakalářské diplomové práce a jeho další odborné práce v zaměstnání. Studenti takto budou umět samostatně řešit zadané odborné téma.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Semestrální projekt je samostatná práce studenta v rozsahu 4 hodin týdně práce v laboratoři. Volba tématu tohoto semestrálního projektu závisí na zaměření, které student studuje. Témata vypisují přednášející a cvičící buď v rámci povinného předmětu v daném ročníku nebo předmětu v zaměření.

Povinná literatura:

Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Doporučená literatura:

Závazné pokyny pro vypracování závěrečných prací, FEI VŠB-TUO

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, v elektronické nebo písemné formě, ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Každý student si může vybrat tento volitelný předmět při zápisu na začátku semestru. Vybere si jeden z projektů, které vypisují garanti jenotlivých předmětů v daném semestru podle zaměření. Studenti zpracují samostatný projekt v příslušné laboratoři, která projekt vypsala s využitím příslušné laboratorní a výpočetní techniky. Projekt může být rovněž zpracován ve spolupráci s průmyslovými partnery. Témata: - Návrh a realizace brzdové soustavy demonstračního vozidla s elektrickým pohonem - Návrh a realizace modelu LIN bus s využitím komponentů elektronického systému osvětlení Varroc - Návrh a realizace osvětlovací soustavy demonstračního vozidla s elektrickým pohonem - Návrh a realizace systému servořízení demonstračního vozidla s elektrickým pohonem - Pokročilá emisní analýza vznětových a zážehových motorů - Diagnostika palubních systémů při výrobním procesu HMMC -Problematika ESD ve vztahu k řídicím a diagnostickým systémům při výrobním procesu HMMC - Návrh a realizace řídicí jednotky centrální elektroniky (CCU) pro vozidlo s elektrickým pohonem Democar - Návrh a realizace elektronické jednotky řízení vstřikování při spalování ethanolu E85 - Diagnostika elektronických asistenčních systémů při výrobním procesu HMMC - Návrh a praktická realizace koncepce managementu napájení vozidla s elektrickým pohonem Democar - Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektronického systému servořízení elektromobilu Democar - Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektronického systému pohonu 4x4 elektromobilu Democar - Sestavení funkční koncepce a vývoj aplikačního software elektrohydraulického systému brzd elektromobilu Democar

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Odevzdání projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku