430-2222/03 – Semester Project Ib (SP1b)

Gurantor departmentDepartment of ElectronicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAR0058 Ing. Tomáš Harach, Ph.D.
KLE0080 Ing. Tomáš Klein, Ph.D.
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
SIM01 doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

The semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Compulsory literature:

Individually recommended literature for the semestral work.

Recommended literature:

BINDING GUIDELINES FOR WRITING BACHELOR’S/MASTER’S/PHD THESES

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, v elektronické nebo písemné formě, ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři.

E-learning

Other requirements

There are no additional requirements for students.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Each student chooses one of the projects. Themes

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation: Submission of the project

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0713A060007) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0713A060007) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0713A060007) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B3973) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3973) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0713A060007) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3973) Automotive Electronic Systems P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer