430-2307/03 – Elektrické regulované pohony I (ERP1)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí umožňujících dobrou orientaci v principech činnosti elektrických pohonů a praktických schopností při jejich aplikaci. Získané poznatky tvoří součást znalostí bakaláře, který se dostává do styku s aplikacemi elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních principů, složení a funkcí stejnosměrných i střídavých elektrických pohonů. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky, elektrických strojů, mechatronických systémů a kybernetiky.

Povinná literatura:

Neborák, I. - Sládeček, V.: Elektrické pohony. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2017. Neborák, I. - Sládeček, V. - Palacký, P. - Vrána, V.: Elektrické pohony, Syllaby do cvičení. VŠB-TU Ostrava, 2002. Weidauer, J., Messer, R.: Electrical Drives: Principles, Planning, Applications, Solutions. Publicis MCD Verlag, 2014. ISBN: 978-3-89578-434-7.

Doporučená literatura:

Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-sbírka řešených příkladů. Skriptum VŠB Ostrava, 1990. Čermák, T. : Elektrické pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1982. Flajtingr, J. – Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči. Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 142 stran. ISBN 80-7082-919-2. Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. GRADA PUBLISHING, a.s., Praha, 2003, 264 stran. ISBN 80-247-0507-9. BOLDEA, I.-NASAR, S. A.: Electric Drives. Third Edition, CRC Press, 2016. ISBN 978-1-4987-4820-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 3 laboratorní cvičení hodnocené celkem max. 20 body. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Je možná oprava jednoho testu, opravný test či test absolvovaný v náhradním termínu je hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Členy regulačních obvodů – soustavy a regulátory. Přenosy a přechodové charakteristiky. Struktury regulovaných pohonů. Kvalita regulace, vliv podřazených regulačních smyček. Metody návrhu regulačních struktur elektrických pohonů. Metody standardních tvarů přenosu. Stejnosměrné regulované pohony. Statické a dynamické vlastnosti stejnosměrného motoru s cizím buzením při změně napětí. Statické a dynamické vlastnosti akčních členů – Ward-Leonardových měničů, tyristorových řízených usměrňovačů a pulzních měničů. Regulace proudu kotvy stejnosměrného motoru s cizím buzením. Regulace otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením bez podřazené a s podřazenou smyčkou proudu. Střídavé regulované pohony s asynchronními motory. Frekvenční řízení. Průběh veličin při frekvenčním řízení. Skalární řízení pohonů s asynchronními motory. Vektorové řízení pohonů s asynchronními motory. Přímé řízení momentu. Optimální řízení pohonů s asynchronními motory. Pohony se synchronními motory s budicím vinutím a permanentními magnety. Vektorové řízení synchronních motorů. Cvičení: Příklady typických dynamických členů a jejich matematický popis. Otevřený regulační obvod, uzavřený regulační obvod, kvalita regulace. Metoda optimálního modulu a symetrického optima. Stejnosměrné regulované pohony. Řešení při napájení z různých měničů. Test č.1. Analýza a syntéza proudové smyčky DC motoru s cizím buzením. Test č.2. Analýza a syntéza rychlostní smyčky DC motoru s cizím buzením. Laboratoře: Experimentální ověřování regulace proudu kotvy DC motoru s cizím buzením Experimentální ověřování regulace otáček DC motoru s cizím buzením Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: Experimentální ověřování regulace proudu kotvy DC motoru s cizím buzením (10 hodin) Experimentální ověřování regulace otáček DC motoru s cizím buzením (10 hodin)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test č. 1 Písemka 10  4
                Test č. 2 Písemka 10  4
                Protokoly z lab. úloh Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 30  10
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.