430-2307/04 – Elektrické regulované pohony I (ERP1)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
STE37 Ing. Libor Štěpanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+22

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí umožňujících dobrou orientaci v principech činnosti elektrických pohonů a praktických schopností při jejich aplikaci. Získané poznatky tvoří součást znalostí bakaláře, který se dostává do styku s aplikacemi elektrických pohonů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních principů, složení a funkcí stejnosměrných i střídavých elektrických pohonů. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky, elektrických strojů, mechatronických systémů a kybernetiky.

Povinná literatura:

Neborák, I. - Sládeček, V.: Elektrické pohony. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2017. Neborák, I. - Sládeček, V. - Palacký, P. - Vrána, V.: Elektrické pohony, Syllaby do cvičení. VŠB-TU Ostrava, 2002. Weidauer, J., Messer, R.: Electrical Drives: Principles, Planning, Applications, Solutions. Publicis MCD Verlag, 2014. ISBN: 978-3-89578-434-7.

Doporučená literatura:

Neborák, I.- Vrána, V. : Elektrické pohony-sbírka řešených příkladů. Skriptum VŠB Ostrava, 1990. Čermák, T. : Elektrické pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1982. Flajtingr, J. – Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči. Západočeská univerzita v Plzni, 2002, 142 stran. ISBN 80-7082-919-2. Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. GRADA PUBLISHING, a.s., Praha, 2003, 264 stran. ISBN 80-247-0507-9. BOLDEA, I.-NASAR, S. A.: Electric Drives. Third Edition, CRC Press, 2016. ISBN 978-1-4987-4820-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy - TEST č. 1, TEST č. 2 (viz cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorní výuce. Celkem 2 laboratorní cvičení hodnocené max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z laboratorního cvičení. Odevzdání protokolů z měření v řádném termínu =1 týden po ukončení měření. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Každý test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Je možná oprava jednoho testu. V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu a opravný test bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů. Pro udělení zápočtu je potřeba dosáhnout minimálně 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Kinematika a mechanika elektrických pohonů. Oteplování a dimenzování elektrických pohonů. Pohony s DC motory s cizím buzením (permanentními magnety). Mechanická charakteristika, řízení rychlosti, brzdění. Struktury stejnosměrných pohonů s tyristorovým řízeným usměrňovačem a pulzním měničem. Regulace proudu a otáček stejnosměrných pohonů. Pohony se sériovými DC motory. Univerzální komutátorový motor. Mechanická charakteristika, řízení rychlosti, brzdění. Pohony s asynchronními motory. Mechanická charakteristika, brzdění, softstart. Řízení rychlosti asynchronních motorů. Frekvenční skalární řízení. Vektorové řízení asynchronních motorů. Přímé řízení momentu asynchronních motorů. Dimenzování asynchronních motorů a měničů kmitočtu při frekvenčním řízení. Pohony se synchronními motory. Mechanická charakteristika, vektorové řízení. Pohony s elektronicky komutovanými motory. Pohony s krokovými motory. Příklady dalších typů elektrických pohonů. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Řešení příkladů z problematiky uvedené na přednáškách. Laboratoře: Měření na pohonu se stejnosměrným motorem s cizím buzením. Měření na pohonu s asynchronním motorem. Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: 1-Měření na pohonu se stejnosměrným motorem s cizím buzením. 2-Měření na pohonu s asynchronním motorem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test č. 1 Písemka 10  3
                Test č. 2 Písemka 10  3
                Protokoly z laboratorních cvičení Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část Písemná zkouška 30  10
                Ústní část Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika ELE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní