430-2307/05 – Elektrické regulované pohony I (ERP1)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
STE37 Ing. Libor Štěpanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí umožňujících dobrou orientaci v principech činnosti elektrických regulovaných pohonů a praktických schopností při jejich aplikaci. Získané poznatky tvoří součást znalostí bakaláře, který je zaměřen na aplikace elektrických regulovaných pohonů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání významu, základních principů, složení a funkcí stejnosměrných i střídavých elektrických regulovaných pohonů. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky, mechatronických systémů, technických prostředků pro řízení elektrických pohonů, výkonových polovodičových systémů a kybernetiky.

Povinná literatura:

Neborák, I.: Elektrické regulované pohony I. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava 2005. Neborák, I., Sládeček, V.: Elektrické pohony. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2004. Neborák, I.: Elektrické regulované pohony I. Návody do laboratorních cvičení. Syllaby, VŠB-TU Ostrava 2000. BOLDEA, I.-NASAR, S. A.: Electric Drives. Third Edition, CRC Press, 2016. ISBN 978-1-4987-4820-9.

Doporučená literatura:

Flajtingr, J.-Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory. ZČU Plzeň 2002.ISBN 80-7082-919-2 Javůrek, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0507-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 3 laboratorní cvičení hodnocené celkem max. 20 body. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Je možná oprava jednoho testu, opravný test či test absolvovaný v náhradním termínu je hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Členy regulačních obvodů – soustavy a regulátory. Přenosy a přechodové charakteristiky. Struktury regulovaných pohonů. Kvalita regulace, vliv podřazených regulačních smyček. Metody návrhu regulačních struktur elektrických pohonů. Metody standardních tvarů přenosu. Stejnosměrné regulované pohony. Statické a dynamické vlastnosti stejnosměrného motoru s cizím buzením při změně napětí. Statické a dynamické vlastnosti akčních členů – Ward-Leonardových měničů, tyristorových řízených usměrňovačů a pulzních měničů. Regulace proudu kotvy stejnosměrného motoru s cizím buzením. Regulace otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením bez podřazené a s podřazenou smyčkou proudu. Střídavé regulované pohony s asynchronními motory. Frekvenční řízení. Průběh veličin při frekvenčním řízení. Skalární řízení pohonů s asynchronními motory. Vektorové řízení pohonů s asynchronními motory. Přímé řízení momentu. Optimální řízení pohonů s asynchronními motory. Pohony se synchronními motory s budicím vinutím a permanentními magnety. Vektorové řízení synchronních motorů. Cvičení: Příklady typických dynamických členů a jejich matematický popis. Otevřený regulační obvod, uzavřený regulační obvod, kvalita regulace. Metoda optimálního modulu a symetrického optima. Stejnosměrné regulované pohony. Řešení při napájení z různých měničů. Test č.1. Analýza a syntéza proudové smyčky DC motoru s cizím buzením. Test č.2. Analýza a syntéza rychlostní smyčky DC motoru s cizím buzením. Laboratoře: Experimentální ověřování regulace proudu kotvy DC motoru s cizím buzením Experimentální ověřování regulace otáček DC motoru s cizím buzením Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: Experimentální ověřování regulace proudu kotvy DC motoru s cizím buzením (10 hodin) Experimentální ověřování regulace otáček DC motoru s cizím buzením (10 hodin)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test č. 1 Písemka 10  5
                Test č. 2 Písemka 10  5
                Protokoly z laboratorních cvičení Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20
                Písemná část Písemná zkouška 30  10
                Ústní část Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku