430-2308/01 – Principy zařízení komerční elektroniky (PZKE)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity8
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
STE37 Ing. Libor Štěpanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+22

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu umí student specifikovat základní vlastnosti zařízení komerční elektroniky z hlediska jejich funkce, vlastností a základních principů činnosti. Student je schopen se orientovat v rozšířených uživatelských manuálech a uplatnit nabyté znalosti v návaznosti na případný servis těchto zařízení. V předmětu jsou zakomponovány i pasáže, na základě jejichž absolvování získá student i minimální nezbytné znalosti z oblastí vf techniky, používané v oblastech komerční elektroniky. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí absolventa oboru Aplikovaná a komerční elektronika.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních obvodových principů, složení a funkce zařízení a výrobků komerční a spotřební elektroniky. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky, a číslicové a mikroprocesorové techniky.

Povinná literatura:

Sládeček, V.: Principy zařízení komerční elektroniky. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2006. Brandštetter, P.: Electronics. Study text in English, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. Horowitz, P.; Hill, W. The Art of Electronics. Cambridge University Press, 3rd edition 2015. ISBN 0521809266. Kale, C.O.: Introduction to passive, linear, and digital electronics. Reston Publishing Company, ISBN 0-8359-3263-X, 1985.

Doporučená literatura:

Brandštetter, P.: Elektronika. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Brandštetter, P. a kol.: Elektronika - prvky elektronických obvodů. Učební text, VŠB-TU Ostrava, 2008, 159 s., ISBN 978-80-248-1481-0. Seifert, M.: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov. Alfa Bratislava 1988, Wirsum, S.: Abeceda nf techniky. BEN - Technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-26-0 Gregora, P.:, Vít, V.: Televizní technika 4c. BEN - Technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-89-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Účast na laboratorní výuce (100%). Odevzdání protokolů z měření. Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu. Získání minimálně 25 bodů. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho: test T1 - max. 10 bodů, test T2 - max. 10 bodů, laboratorní úlohy - max. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky zařízení komerční elektroniky, všeobecné požadavky na výrobky a zařízení komerční elektroniky, elektromagnetická kompatibilita, prohlášení o shodě. Elektrické pohony u domácích spotřebičů, princip regulace otáček u jednofázového napájení, motory a motorky pro domácí spotřebiče. Programátory a regulátory v domácnosti, servopohony, komunikační sběrnice. Záložní napájecí zdroje, konstrukce a principy činnosti. Regulace osvětlení, stmívače, měniče napětí, principy činnosti spínaných zdrojů. Dálková ovládání, princip činnosti IR a vf ovládání, používané standardy. Nízkofrekvenční technika, analogové a digitální zpracování nf signálu, modulace signálu. Základy televizní techniky, koncepce řešení televizních přijímačů, zpracování analogového a digitálního signálu. Přijímací technika, antény a anténní rozvody, koncepce individuálních a společných TV a SAT rozvodů. Domácí audio a videotechnika, propojování zdrojů signálu, používaná rozhraní (SCART, DIN AV, USB). Vf modulátory. Přijímací a vysílací technika, rozdělení kmitočtových pásem, CB a PMR radiostanice, bezdrátová telefonie. Osobní počítač, základy hardware. Cvičení: Seznámení s rozsahem předmětu a podmínkami zápočtu. Výpočet střídavého regulátoru napětí. Návrh kodéru a dekodéru pro dálkové ovládání. Návrh aplikace střídavého zesilovače na bázi integrovaného koncového stupně. TEST č. 1 - Základ přednáškových témat 1 až 6 Rozbor principu činnosti vf modulátoru. Návrh vf slučovače (rozbočovače) signálu. Výpočet měniče impedance pro zdroje nf signálu. TEST č. 2 - Základ přednáškových témat 7 až 11 Laboratoře: Měření na střídavém regulátoru napětí Ověření činnosti přenosu signálu s hybridními vf moduly Měření na kodéru a dekodéru signálu tónové volby Modulace a demodulace signálu Pásmové propusti a zádrže, přenosové charakteristiky Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: (14 hodin). Semestrální projekt (výběr z jednoho níže uvedených): (14 hodin) Návrh regulátoru teploty se spínáním v nule napětí Návrh skupinového přepínače AV signálu Návrh rozvodu malé STA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25
                Test č. 1 Písemka 10  5
                Test č. 2 Písemka 10  5
                Protokoly z laboratorních cvičení Semestrální projekt 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  15
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní