430-2308/01 – Principy zařízení komerční elektroniky (PZKE)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity8
Garant předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Sládeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA10 Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+22

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu umí student specifikovat základní vlastnosti zařízení komerční elektroniky z hlediska jejich funkce, vlastností a základních principů činnosti. Student je schopen se orientovat v rozšířených uživatelských manuálech a uplatnit nabyté znalosti v návaznosti na případný servis těchto zařízení. V předmětu jsou zakomponovány i pasáže, na základě jejichž absolvování získá student i minimální nezbytné znalosti z oblastí vf techniky, používané v oblastech komerční elektroniky. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí absolventa oboru Aplikovaná a komerční elektronika.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních obvodových principů, složení a funkce zařízení a výrobků komerční a spotřební elektroniky. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektroniky, a číslicové a mikroprocesorové techniky.

Povinná literatura:

Sládeček, V.: Principy zařízení komerční elektroniky. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2006. Brandštetter, P.: Electronics. Study text in English, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. Horowitz, P.; Hill, W. The Art of Electronics. Cambridge University Press, 3rd edition 2015. ISBN 0521809266. Kale, C.O.: Introduction to passive, linear, and digital electronics. Reston Publishing Company, ISBN 0-8359-3263-X, 1985.

Doporučená literatura:

Brandštetter, P.: Elektronika. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Brandštetter, P. a kol.: Elektronika - prvky elektronických obvodů. Učební text, VŠB-TU Ostrava, 2008, 159 s., ISBN 978-80-248-1481-0. Seifert, M.: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov. Alfa Bratislava 1988, Wirsum, S.: Abeceda nf techniky. BEN - Technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-26-0 Gregora, P.:, Vít, V.: Televizní technika 4c. BEN - Technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-89-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č.1, TEST č.2 (viz. cvičení). Podmínky udělení zápočtu: Účast na laboratorní výuce (100%). Odevzdání protokolů z měření. Absolvování všech kontrolních testů v řádném termínu. Získání minimálně 25 bodů. Bodové hodnocení cvičení - maximálně 40 bodů, z toho: test T1 - max. 10 bodů, test T2 - max. 10 bodů, laboratorní úlohy - max. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky zařízení komerční elektroniky, všeobecné požadavky na výrobky a zařízení komerční elektroniky, elektromagnetická kompatibilita, prohlášení o shodě. Elektrické pohony u domácích spotřebičů, princip regulace otáček u jednofázového napájení, motory a motorky pro domácí spotřebiče. Programátory a regulátory v domácnosti, servopohony, komunikační sběrnice. Záložní napájecí zdroje, konstrukce a principy činnosti. Regulace osvětlení, stmívače, měniče napětí, principy činnosti spínaných zdrojů. Dálková ovládání, princip činnosti IR a vf ovládání, používané standardy. Nízkofrekvenční technika, analogové a digitální zpracování nf signálu, modulace signálu. Základy televizní techniky, koncepce řešení televizních přijímačů, zpracování analogového a digitálního signálu. Přijímací technika, antény a anténní rozvody, koncepce individuálních a společných TV a SAT rozvodů. Domácí audio a videotechnika, propojování zdrojů signálu, používaná rozhraní (SCART, DIN AV, USB). Vf modulátory. Přijímací a vysílací technika, rozdělení kmitočtových pásem, CB a PMR radiostanice, bezdrátová telefonie. Osobní počítač, základy hardware. Cvičení: Seznámení s rozsahem předmětu a podmínkami zápočtu. Výpočet střídavého regulátoru napětí. Návrh kodéru a dekodéru pro dálkové ovládání. Návrh aplikace střídavého zesilovače na bázi integrovaného koncového stupně. TEST č. 1 - Základ přednáškových témat 1 až 6 Rozbor principu činnosti vf modulátoru. Návrh vf slučovače (rozbočovače) signálu. Výpočet měniče impedance pro zdroje nf signálu. TEST č. 2 - Základ přednáškových témat 7 až 11 Laboratoře: Měření na střídavém regulátoru napětí Ověření činnosti přenosu signálu s hybridními vf moduly Měření na kodéru a dekodéru signálu tónové volby Modulace a demodulace signálu Pásmové propusti a zádrže, přenosové charakteristiky Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: (14 hodin). Semestrální projekt (výběr z jednoho níže uvedených): (14 hodin) Návrh regulátoru teploty se spínáním v nule napětí Návrh skupinového přepínače AV signálu Návrh rozvodu malé STA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25
                Test č. 1 Písemka 10  5
                Test č. 2 Písemka 10  5
                Protokoly z laboratorních cvičení Semestrální projekt 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  15
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní