430-2323/03 – Modelování a simulace automobilových systémů (MaSAS)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity5
Garant předmětuIng. Tomáš Mrověc, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Mrověc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech modelování a simulace automobilových systémů, schopnost samostatné analýzy a syntézy jednotlivých simulačních bloků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na modelování a simulaci provozních stavů elektrických a elektronických systémů na osobním počítači. Jedná se zejména o vybrané elektronické obvodové části automobilových elektronických systémů. Pro simulaci přechodných dějů jsou využívány softwarové produkty OrCAD a MATLAB/SIMULINK, LABCAR a ASCET. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z elektroniky, automobilové elektroniky, výkonové elektroniky a elektrických pohonů pro automobilové systémy.

Povinná literatura:

Pavelek, T.: Modelování a simulace elektronických systémů - část 1. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2006. Neborák, I.: Modelování a simulace elektronických systémů - část 2. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2006. GÖNEN, Turan: Electrical machines with MATLAB. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4398-7799-9. Mohan Ned: Power Electronics: Computer Simulation, Analysis and Education Using PSpice. Minnesota Power Electronics Research & Education, 1999, Minneapolis, USA.

Doporučená literatura:

Neborák, I.: Modelování a simulace elektrických regulovaných pohonů. Monografie, VŠB-TU Ostrava 2002, 172 stran, ISBN 80-248-0083-7. Bauer Pavol, Van Duijsen Peter: Modeling and Simulation for Power Electronics and Electrical Drives. Technical University of Košice 2001. ISBN 80-968550-7-7. Noskievič, P.: Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu MATLAB-Simulink.VŠB-TU Ostrava, 83 stran, 2013, ISBN 978-80-248-3231-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: písemnné testy - TEST č.1, TEST č.2 Zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek: 1. Úvod do prostředků počítačové simulace a modelování automobilových elektronických systémů. 2. Základy matematického modelování. Postupy experimentální identifikace. 3. Realizace matematických modelů Postupy sestavení modelů. 4. Způsoby modelování a simulace elektronických obvodů. 5. Způsoby modelování a simulace senzorů a akčních členů. 6. Způsoby modelování a simulace spojitých i číslicových regulátorů (P, PI, PID, PS, PSD regulátory). 7. Způsoby modelování a simulace automobilových komunikačních sběrnic. 8. Způsoby modelování a simulace vybraných bloků řídicí jednotky motoru. 9. Způsoby modelování a simulace vybraných řídicích algoritmů řídicí jednotky motoru. 10. Simulace vybraných bloků řídicí jednotky ABS/ASR/ESP. 11. Způsoby modelování a simulace akčních členů mechatronických systémů - elektrických motorů. 12. Simulace prvků energy managementu automobilových palubních sítí. 13. Tvorba simulačních modelů s ohledem na FPGA aplikace. 14. Způsoby modelování okolního prostředí automobilových aplikací. Náplň cvičení: 1. Úvod - BOZP, seznámení s průběhem semestru, podmínky absolvování předmětu, seznámení s laboratoří. 2. Zadání semestrálního projektu (dále jen SP) - specifikace zadání, postup řešení. 3. Seznámení s programem MATLAB/Simulink (dle zaměření projektu), základní vlastnosti, toolboxy, modely, bloky, knihovny. 4. Návrh simulačních modelů elektronických obvodů. 5. Návrh simulačních modelů automoilových senzorů. 6. Návrh simulačních modelů regulačních struktur. 7. Test č. 1. 8. Návrh simulačního modelu vybraného obvodu řízení motoru. 9. Návrh simulačního modelu vybraného obvodu řízení jízdní stability. 10. Návrh simulačního modelu elektrického pohonu. 11. Tvorba simulačního modelu pro FPGA aplikaci. 12. Řešení semestrálního projektu. 13. Řešení a prezentace semestrálního projektu. 14. Test č. 2.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Semestrální projekt Semestrální projekt 20  5
                Zápočtový test Písemka 20  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20
                Praktická část Písemná zkouška 40  10
                Ústní část Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti: Absolvování zápočtového testu a odevzdání semestrálního projektu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy AEL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy AEL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy AEL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku