430-2324/01 – Elektrické pohony automobilových systémů (EPAS)

Garantující katedraKatedra elektronikyKredity4
Garant předmětuIng. Aleš Havel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Aleš Havel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAR0058 Ing. Tomáš Harach, Ph.D.
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí umožňujících dobrou orientaci v principech činnosti elektrických pohonů a praktických schopností při jejich aplikaci. Získané poznatky tvoří součást znalostí bakaláře, který se dostává do styku s aplikacemi elektrických pohonů v oblasti automobilových systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zaměřuje na poznání základních principů, složení a funkcí elektrických pohonů pro využití v automobilových systémech. Náplň předmětu se opírá o poznatky z aplikované elektroniky, výkonové elektroniky, elektrických strojů, mechatronických systémů a kybernetiky. Výstupy z učení: Studenti si osvojí znalosti týkající se základních principů, struktur a vlastností důležitých elektrických pohonů používaných v automobilech. Získané dovednosti: Získané dovednosti tvoří součást všeobecných znalostí bakaláře zaměřeného na automobilové systémy.

Povinná literatura:

BRANDŠTETTER, Pavel. Elektrické regulované pohony III. Učební texty pro kombinované a distanční studium, VŠB-TU Ostrava, 2012. BRANDŠTETTER, Pavel. Mikropočítačové řídicí systémy II. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2012. NEBORÁK, Ivo, SLÁDEČEK, Václav. Elektrické pohony. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2007. BOLDEA, Ion, NASAR, Syed A. Electric Drives. CRC Press, 3rd Edition, 2016, 650 s., ISBN 978-1498748209. LEONHARD, Werner. Control of Electrical Drives. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1997, ISBN 3-540-59380-2.

Doporučená literatura:

NEBORÁK, Ivo, VRÁNA, Vrána. Elektrické pohony - sbírka řešených příkladů. Skriptum VŠB Ostrava, 1990. ČERMÁK, Tomáš. Elektrické pohony. Skriptum VŠB Ostrava, 1982. FLAJTINGR, Jiří, KULE, Lumír. Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 142 s., 2002, ISBN 80-7082-919-2. JAVŮREK, Jiří. Regulace moderních elektrických pohonů. Praha: GRADA PUBLISHING, a.s., 2003, 264 s., ISBN 80-247-0507-9. NOVOTNY, Donald W., LIPO, Thomas A. Vector control and dynamics of AC drives. Clarendon Press, 1996, ISBN 0-19-856439-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy k zápočtu - TEST č.1, TEST č. 2 Zkouška písemná a ústní Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorní výuce. Celkem 5 laboratorních cvičení hodnocené max. 4 body, tj. celkem max. 20 bodů z laboratorních cvičení. Odevzdání protokolů z měření v řádném termínu = 1 týden po ukončení měření. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Každý test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu a opravný test bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů a bude započítán výsledek opakovaného testu! Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Přehled základních typů a struktur elektrických pohonů automobilových systémů. 2. Elektrické motory pohonů automobilových systémů. Stejnosměrné motory. BLDC motory. Krokové motory. Spínané reluktanční motory. Základní přehled a vlastnosti. 3. Synchronní motory s permanentními magnety. Asynchronní motory. Základní přehled a vlastnosti. 4. Výkonové polovodičové měniče pro elektrické pohony automobilových systémů. Struktury a vlastnosti. 5. Kinematika a mechanika elektrických pohonů. 6. Oteplování a dimenzování elektrických pohonů. 7. Základy teorie řízení. Regulovaná soustava. Regulátory. Kvalita regulace. Metody analýzy a syntézy. 8. Pohonné jednotky elektromobilů. Základní struktury s asynchronním motorem a synchronním motorem s permanentními magnety. Regulace otáček. Regulace momentu. Elektronický diferenciál. 9. Vektorové řízení asynchronního motoru a synchronního motoru s permanentními magnety. 10. Přímé řízení momentu asynchronního motoru a synchronního motoru s permanentními magnety. 11. Elektrické pohony s krokovými motory. Základní struktury a vlastnosti. 12. Mikropočítačové řídicí systémy elektrických pohonů. Základní požadavky a struktury. 13. Snímače veličin. Snímače proudu a napětí. Snímače polohy a mechanické úhlové rychlosti. 14. Zpracování signálů pro mikropočítačové řídicí systémy elektrických pohonů. Analogové obvody a číslicové obvody pro zpracování signálů. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Příklady z mechaniky elektrických pohonů. Příklady z oteplování a dimenzování elektrických pohonů. Příklady z teorie řízení. Kontrolní test č. 1 – Témata přednášek 1 až 6. Příklady vektorového řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Příklady dimenzování měniče kmitočtu při frekvenčním řízení asynchronního moru. Kontrolní test č. 2 – Témata přednášek 7 až 12. Opakování, konzultace, opravy kontrolních testů, náhradní laboratorní cvičení. Laboratoře: Laboratorní úloha č.1 - Stejnosměrný servopohon s MAXON motorem. Laboratorní úloha č.2 - Pohon s bezkomutátorovým elektronicky komutovaným motorem. Laboratorní úloha č.3 - Pohon s krokovým motorem. Laboratorní úloha č.4 - Střídavý regulovaný pohon se synchronním motorem s PM a vektorovým řízením. Laboratorní úloha č.5 - Střídavý regulovaný pohon s asynchronním motorem s přímým řízením momentu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25
                Test č.1 Písemka 10  5
                Test č.2 Písemka 10  5
                Protokoly z laboratorních úloh Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  15
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorní výuce. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3973) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní