430-4102/03 – Řídicí elektronika výkonových měničů (ŘEVM)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity6
Garant předmětuIng. Jan Strossa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Strossa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
PAL70 prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
SOB060 Ing. Martin Sobek, Ph.D.
STR0267 Ing. Jan Strossa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+19

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti řídicí elektroniky výkonových měničů, schopnost samostatné analýzy a syntézy řídicích obvodů výkonových měničů a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu řídicích obvodů výkonových měničů. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na vývoj a aplikace systémů průmyslové elektroniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Moderní a účinné výkonové polovodičové systémy vyžadují nejen kvalitní spínací prvky, ale zejména promyšlený algoritmus spínání, optimální tvar řídicího signálu jednotlivých spínačů a účinný způsob jejich jištění. Všechny tyto funkce musí zajistit řídicí obvody výkonového měniče. Dříve byly tyto obvody realizovány převážně analogově, dnes převládá mikroprocesorové řízení a softwarově realizované algoritmy. Předmět seznamuje s oběma způsoby řešení, směřuje však k softwarovým metodám.

Povinná literatura:

Chlebiš, P.: Řídicí elektronika výkonových měničů. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2005. Chlebiš, P.: Polovodičové měniče s měkkým spínáním. Monografie, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0643-6. Brandštetter, P.: Střídavé regulační pohony - Moderní způsoby řízení. Monografie, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 1999, ISBN 80-7078-668-X. Vondrášek, F.: Výkonová elektronika I, II. Skriptum ZČU Plzeň, 1994. Černý, M., Kreysa, K., Šubrt, J.: Číslicová regulace elektrických pohonů. Praha, SNTL, 1984. Heumann, K.: Basic Principles of Power Electronics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 1986, ISBN 3-540-16138-4. Rashid, M. H.: Power Electronics. Prentice-Hall International, Inc., 1993, ISBN 0-13-334483-5. Horowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics. Cambridge University Press, 1989, ISBN 0-521-37095-7. Kale, C.O.: Introduction to Passive, Linear, and Digital Electronics. Reston Publishing Company, 1985, ISBN 0-8359-3263-X. Whitaker, J.C.: The Electronics Handbook. CRC Press, 1996, ISBN 0-8493-8345-5. Webb, J.: Industrial Control Electronics. Merrill, Columbus, 1990, ISBN 0-675-20897-1.

Doporučená literatura:

Odborné texty na http://fei1.vsb.cz/kat430/texty/cs_cz/cz-o_kat.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy TEST č. 1, TEST č. 2 (viz. cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 5 laboratorních cvičení hodnocených 4 body, celkem max. 20 bodů. Povinné absolvování dvou kontrolních testů hodnocených každý max. 10 body. Cvičení max. 40 bodů. Pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Rozdělení, provedení a obecné požadavky na řídicí obvody polovodičových měničů. Řídicí obvody polovodičových měničů jako elektronický systém pracující v prostředí s vysokou úrovní rušení, komunikace řídicích obvodů s okolím, zadávání veličin. Budicí obvody tyristorů. Budicí obvody bipolárních tranzistorů. Budicí obvody unipolárních tranzistorů a IGBT. Řídicí obvody měničů se síťovou komutací. Řídicí obvody pulsních měničů, realizace analogovými a číslicovými prostředky. Řídicí obvody napěťových střídačů. Řídicí obvody proudových střídačů analogové, mikroprocesorové, algoritmy řízení. Řízení nepřímých měničů kmitočtu. Metody řízení a způsoby realizace řídicích obvodů přímých měničů kmitočtu. Moderní metody řízení polovodičových měničů s využitím mikroprocesorové techniky. Cvičení: Výpočet základních analogových obvodů pro řízení polovodičových měničů. Návrh částí řídicích obvodů usměrňovače. TEST č. 1 v rozsahu problematiky 1.- 4. Návrh řídicích obvodů pulsních měničů. Návrh řídicích obvodů střídače. TEST č. 2 v rozsahu problematiky 6.-13. Laboratoře: Lab. úloha č. 1 - Budiče bipolárních a unipolárních tranzistorů. Lab. úloha č. 2 - Analogové řídicí obvody měničů. Lab. úloha č. 3 - Číslicové metody řízení měničů. Lab. úloha č. 4 - Mikroprocesorové řízení s využitím mikroprocesoru Freescale. Lab. úloha č.5 - PWM tranzistorového střídače. Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: Laboratorní úloha č.1 až 5. (14 hodin) Počítačové laboratoře: Návrh řídicích obvodů vybraných typů výkonových měničů. Návrh algoritmů řízení vybraných typů výkonových měničů. Vývojový SW zajištěn v anglické verzi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20 2
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na teoretických cvičeních. Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0716A060002) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.