430-4104/02 – Analogové elektronické obvody (AEO)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRO061 Ing. Tomáš Mrověc, Ph.D.
PAL70 prof. Ing. Petr Palacký, Ph.D.
SIM01 doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+19

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student získá znalosti umožňující dobrou orientaci v principech činnosti analogových elektronických obvodů, schopnost samostatné analýzy a syntézy analogových elektronických obvodů a umí aplikovat získané poznatky při praktickém návrhu analogových elektronických obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na detailní poznání funkcí analogových elektronických obvodů. Náplň předmětu se opírá se o poznatky z teorie elektrických obvodů a teoretické elektrotechniky. Získané poznatky tvoří součást všeobecných znalostí elektroinženýra zejména, je-li zaměřen na aplikace elektroniky.

Povinná literatura:

Brandštetter, P.: Analogové elektronické obvody. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava, 2010.

Doporučená literatura:

Brandštetter, P. a kol.: Elektronika - Prvky elektronických obvodů. Učební text, VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1481-0. Brandštetter, P.: Elektronika - Základní analogové elektronické obvody. Učební text pro kombinované a distanční studium, VŠB-TU Ostrava, 2015. Kale, C.O.: Introduction to passive, linear, and digital electronics. Reston Publishing Company, 1985, ISBN 0-8359-3263-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Celkem 8 laboratorních cvičení hodnocených max. 2,5 body, tj. celkem max. 20 bodů z lab. cvičení. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Při opakování testu je test hodnocen pouze 80% dosažených bodů. Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 25 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Širokopásmové zesilovače malého signálu. Přenosové parametry. Rozklad na kmitočtová pásma. Řešení zesilovačů malého signálu. Vícestupňové zesilovače. Stejnosměrná a střídavá vazba. Zpětná vazba v elektronických obvodech. Diferenční zesilovač. Obvodová řešení, vlastnosti, návrh, aplikace. Výkonové zesilovače ve třídě A, B, AB. Obvodová řešení, vlastnosti, návrh výkonových zesilovačů, aplikace. Teorie operačního zesilovače. Stabilita operačních sítí. Základní zapojení operačních zesilovačů. Lineární aplikace operačních zesilovačů. Nelineární aplikace operačních zesilovačů. Analogové řídicí členy regulačních obvodů. Obvodové řešení, návrh, statické a dynamické vlastnosti, aplikace. Omezovače amplitudy signálů. Omezovače strmosti signálu. Obvodové řešení, návrh, statické a dynamické vlastnosti, aplikace. Filtrace signálů, aktivní filtry s operačními zesilovači. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Operační usměrňovače, členy absolutní hodnoty, funkční měniče. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Spínače, modulátory, analogové multiplexery. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Analogové paměti a jejich aplikace. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Analogové násobičky a jejich aplikace. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Fázový závěs a jeho aplikace. Převodníky frekvence - napětí. Návrh, obvodové řešení, statické a dynamické vlastnosti. Generátory periodických signálů. Harmonické oscilátory. Generátory obdélníkových, trojúhelníkových a pilových signálů. Obvodová řešení, vlastnosti, návrh, aplikace. Způsoby modulace signálů. Modulátory a směšovače. Obvodová řešení, vlastnosti, návrh, aplikace. Cvičení: Příklady návrhu širokopásmových zesilovačů. Příklady návrhu výkonových zesilovačů. Příklady návrhu diferenčního zesilovače. TEST č.1 - Zesilovače a jejich aplikace Příklady návrhu operačních sítí. Příklady návrhu filtrů. Příklady návrhu analogových násobiček. Příklady návrhu analogových pamětí a multiplexerů. TEST č. 2 - Operační zesilovače a jejich aplikace. Laboratoře: Laboratorní úloha č. 1 - Analogové řídicí členy regulačních obvodů. Laboratorní úloha č. 2 - Omezovače amplitudy výstupního signálu. Laboratorní úloha č. 3 - Aktivní filtry s operačními zesilovači. Laboratorní úloha č. 4 - Operační usměrňovače a jejich aplikace. Laboratorní úloha č. 5 - Analogové násobičky a jejich aplikace. Laboratorní úloha č. 6 - Generátory funkcí. Laboratorní úloha č. 7 - Převodníky napětí - frekvence, frekvence - napětí. Laboratorní úloha č. 8 - Fázový závěs a jeho aplikace. Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení: Laboratorní úloha č.1 až 8 (14 hodin).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  20 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ELE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní