430-4105/02 – Elektrické regulované pohony II (ERP2)

Garantující katedraKatedra aplikované elektronikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV278 Ing. Aleš Havel, Ph.D.
KUH37 doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.
STE37 Ing. Libor Štěpanec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání hlubších teoretických znalostí umožňujících detailní pochopení činnosti elektrických regulovaných pohonů a praktických schopností při jejich aplikaci. Získané poznatky tvoří součást znalostí elektroinženýra, který je zaměřen na aplikace elektrických regulovaných pohonů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s detailními vlastnostmi stejnosměrných i střídavých elektrických regulovaných pohonů vč. základních postupů při jejich dimenzování. Předmět prohlubuje znalosti z elektrických regulovaných pohonů I. Náplň předmětu se opírá o poznatky z elektrických regulovaných pohonů I, elektroniky, mechatronických systémů, technických prostředků pro řízení elektrických pohonů, výkonových polovodičových systémů a kybernetiky.

Povinná literatura:

Brandštetter, P., Neborák, I., Sládeček, V.: Elektrické regulované pohony II. Učební texty pro kombinované a distanční studium. VŠB-TU Ostrava 2017. JAVŮREK, J.: Regulace moderních elektrických pohonů. GRADA PUBLISHING, a.s., Praha, 2003, 264 stran. ISBN 80-247-0507-9. ZEMAN, K. – PEROUTKA, Z. – JANDA, M.: Automatická regulace pohonů s asynchronními motory. Západočeská univerzita v Plzni, 2007, 204 stran, ISBN 978-80-7043-350-8. Leonhard, W.: Control of Electrical Drives. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, ISBN 3-540-59380-2, 1997.

Doporučená literatura:

Flajtingr, J. - Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči. ZČU Plzeň, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Kontrolní testy - TEST č.1, TEST č.2 (viz cvičení) Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na laboratorní výuce. Celkem 3 laboratorní úlohy hodnocené celkem max. 20 body. Odevzdání protokolů z měření v řádném termínu = 1 týden po ukončení měření Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu. Každý test je hodnocen max. 10 body, tj. celkem max. 20 bodů z testů. Je možná oprava jednoho testu. V případě absolvování testu v jiném než řádném termínu a opravný test bude hodnocen pouze 80% dosažených bodů a bude započítán výsledek opakovaného testu! Ze cvičení je možno získat max. 40 bodů, pro udělení zápočtu je třeba dosáhnout min. 20 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Požadavky na elektrické regulované pohony (ERP). Frekvenční a přechodové charakteristiky základních členů ERP - soustava. Frekvenční a přechodové charakteristiky základních členů ERP - regulátory. Kvalita regulace. Metody analýzy a syntézy ERP. Řešení stability regulovaných pohonů. Metody standardních tvarů přenosu – optimální modul (OM) a symetrické optimum (SO). Metoda fázové bezpečnosti pro soustavu statickou a astatickou. Stavová regulace elektrických pohonů. Stejnosměrné regulované pohony. Matematický model stejnosměrného motoru s cizím buzením a s permanentními magnety, tyristorového řízeného usměrňovače a pulzního měniče. Regulace proudu u pohonů se stejnosměrným motorem s cizím buzením. Regulace otáček u pohonů se stejnosměrným motorem s cizím buzením. Regulace polohy elektrických pohonů. Střídavé regulované pohony s asynchronními motory. Skalární frekvenční řízení pohonů s asynchronními motory. Matematický model asynchronního motoru. Střídavé regulované pohony se synchronními motory. Vektorové řízení pohonů s asynchronními a synchronními motory. Analýza a syntéza regulačních obvodů. Způsoby vyhodnocování prostorového vektoru magnetického toku AM. Spouštění AM, měnič střídavého napětí, softstart. Dimenzování pohonů (motorů a měničů) při řízení rychlosti. Pohony s krokovými motory. Řízení pohonů s krokovými motory. Statické a dynamické charakteristiky pohonů s krokovými motory. Řešení mnohomotorových pohonů s tuhou a pružnou vazbou. Úhlová synchronizace. Cvičení: Bezpečnostní školení pro práci v laboratořích, seznámení s obsahem cvičení a podmínkami zápočtu. Řešení příkladů z problematiky uvedené na přednáškách. Laboratoře: Pohon s asynchronním motorem napájeným z řízeného měniče střídavého napětí Pohon s krokovým motorkem. Experimentální ověřování regulační smyčky rychlosti střídavého pohonu s vektorovým řízením Projekty: Zpracování výsledků laboratorních cvičení. (7 hodin) Dimenzování pohonu s asynchronním motorem a měničem kmitočtu s napěťovým střídačem. (7 hodin)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Test č. 1 Písemka 10  4
                Test č. 2 Písemka 10  4
                Protokoly z lab. úloh Laboratorní práce 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 30  10
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: 80% účast na teoretických cvičeních. Povinná účast na laboratorních cvičeních. Povinné absolvování 2 kontrolních testů v řádném termínu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0714A060007) Aplikovaná elektronika ŘVE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní